främlingsfientlighet

Mycket att kämpa för

Vi upplever ett samhälle idag där polariseringen och klyftorna ökar. Här hemma såväl som världen i stort. När kinesiske Liu Xiaobo idag välförtjänt får Nobels

Read More »

Operation moderat skademinimering

Skånemoderaternas ordförande tillika ordföranden i ”De nya moderaternas” valberedning Lars-Ingvar Ljungman har den senaste veckan försatt landets övriga moderater i stor knipa. Detta trots att

Read More »

Mörkermännen från SD

Ett hundratal socialdemokrater från hela landet samlades idag i riksdagshuset för en Demokratikonferens. Jag tolkar det som om vi socialdemokrater nu bildat en front mot

Read More »