Nu i helgen höll Sverigedemokraterna sin kommunalpolitiska konferens. För detta har partiet fått mycket uppmärksamhet i media.

Efter att har varit så när som osynliga under året som gått, från valet 2006 så tar man nu ett steg ut ur garderoben. Partiet vill försöka göra något åt den ytterst svaga insats man gjort på den kommunala nivån under året. Exempelvis så har man inte lagt ett enda förslag i mer än hälften av de kommuner man tog sig in i 2006, enligt en undersökning tidningen Expo har gjort.

Nu satsar man alltså hårt på att försöka få igång sitt kommunalpolitiska arbete. Nu lanserar man sitt kommunalpolitiska program som i framtiden ska ligga som grund för det lokala arbetet.

Så här skriver DN idag på ledarplats om denna tilldragelse:

Sverigedemokraterna har representanter i cirka 120 kommuner. Det program som de nu fått att hålla sig till och basera sin politik på borde, rätt utnyttjat, vara en stor tillgång för övriga partier. Dess många motbjudande formuleringar och ställningstaganden binder upp sverigedemokraterna och belägger att detta är ett parti som ligger långt utanför den svenska norm som det gör anspråk på att företräda.

Vid en titt på programmet är det lätt att se ett tydligörande av partiets främlingsfientliga synpunkter. I sitt principprogram skriver man dock att, ”All makt ska utgå från folket. Demokratins kärna är medborgarnas möjligheter att tillsammans påverka sin situation. Utan demokratiska fri- och rättigheter, som gäller för alla, finns ingen demokrati. /…/”

Detta till trots så anser man att ett solidariskt samhälle bygger på en gemensam identitet, en hög grad av etnisk och kulturell likhet. För att uppnå detta ska man tillämpa assimilation*.

* Assimilation (latin assimila´tio ‘anpassning’, av assi´milo, eg. ‘göra lik’, ‘efterbilda’), assimilering, process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. 2007-10-23 Källa Nationalencyklopedin

Några konkreta Sd förslag:

Man vill kort sagt göra livet till ett litet helvete för alla som inte är av svensk nordisk börd. Likaså vill man försvåra skolarbetet för elever med utlänsk bakgrund.

Några konkreta Sd förslag:

Partiets motor och plattform är främlingsfientligheten, så som den alltid har varit och säkerligen alltid kommer att vara. Främmande människor är skrämmande och bör undvikas i möjligaste mån anser man. Med detta antagna kommunalpolitiska program tror jag att det blir lättare att bemöta Sd i framtiden. Det verkar också som om både media och övriga riksdagspartier har antagit uppmaningen ordentligt i att försöka mota främlingsfientligheten i grinden. Det är verkligen lovande.

Några upplysande länkar:
Video, YouTube
Sverigedemokraterna i fokus – del 1 (2007-03-04)
Sverigedemokraterna i fokus – del 2 (2007-03-04)
Sverigedemokraterna i fokus – del 3 (2007-03-04)
Sverigedemokraterna i fokus – del 4 (2007-03-04)

Bildspel, Expo
Sverigedemokraterna, från bomberjackor till kostym och slips.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , .

11 Responses

 1. Löjeväckande att använda Expo som källa. speciellt när den är grundad utav mordbrännare, kvinnomisshandlare och andra grovt kriminella. Nej visst ja…det var ju bara sverigedemokrater som var kriminella kvinnomisshandlare osv. Hmmm undrar vad barnen som blivit utsatta utav pedofilerna som sitter i riksdagen i partierna Socialdemokraterna-Moderaterna-Miljöpartiet tycker om detta. fast dessa brott är säkert inte så allvarliga som fortkörande Sd:are?

 2. Pingback: Utanför normen
 3. Jorma

  Är det någonting som inte stämmer med uppgifterna från Expo? Jag använder här både SD och Expo som källor vilket torde vara ett rätt just sätt att förmedla information.

  Har du annan information som motsäger den från Expo så tycker jag att du ska redovisa den.

 4. Allt det där låter ju jättebra! SD får min röst i nästa val.

 5. Erik

  Tycker du inte att det är lite motsägelsefullt med följande SD citat?

  ”All makt ska utgå från folket. Demokratins kärna är medborgarnas möjligheter att tillsammans påverka sin situation. Utan demokratiska fri- och rättigheter, som gäller för alla, finns ingen demokrati. /…/”

  Samtidigt som SD inte vill tillåta byggen av moskéer, bara för att ta ett exempel. Vems fri- och rättigheter pratar man om? Var det inte dessa rättigheter som skulle gälla för alla?

 6. Jaha ja, här ser vi några djupa funderingar från två SD anhängare. Även om ni råkar sympatiserar med SD så borde det väl inte vara en omöjlighet att producera någon slags argumentation för ert ställningstagande? Eller hur?

  Fortsättningsvis argumentera för er sak eller låt bli! Sedan accepteras bara fullständiga namn.

 7. Varför finns SD? vad är problemen? Titta på sakfrågorna!
  Lär av danskar och norrmän, redovisa de hemska problemen rakt upp och ner utan krusiduller. Det rör sig inte enbart om några ekonomiska invandrare som ska ha kommunplats. kommunerna får för varje mottagande asylant 178.000 kr två år i rad! Detta är enorma pengar när det inte finns några pengar till våra gamla som får tvångsmatas i sina sängar.

  Vad har partiet och de övriga partierna för lösning på det importerade grymma våldet med personrån, våldtäkterna, bötning i skolan, värdetransportrånen m.m. Dessa problem finns ej i övriga Norden. Svenska politiker låter dessa gäster vara kvar i landet trots att deras asylrätt är förbrukad enligt internationell rätt!

  Tusentals har uppvaktat politiker i över 20 år och vill stoppa utvecklingen.

  TA TAG I PROBLEMEN ISTÄLLET SÅ BEHÖVS INTE SD.
  REGERINGSPARTIERNA I ÖVRIGA NORDEN HAR EJ DESSA ENORMA PROBLEM SOM SVERIGE HAR!
  Begår du brott i värdlandet där du har fått asyl så upphävs asylrätten automatiskt enligt genevekonvektionen och internationell rätt! USA, Storbrittanien m.m. har dessa regler alltid varit praxis.
  Sverige följer här ej internationell rätt!
  Sverige följer ej kriterierna för asyl och första asyllandsprincipen! Detta gör att endast 2-4% av alla asylsökande har rätt till asyl enligt internationella regler.

  De svenska problemen är stora nyheter i våra grannländer, vilket jag tycker att du knappást kan ha undgått.
  En stor artikel i The Economics för 1 1/5
  år sedan verkar du helt ha missat. Sveriges stora kostander redovisades där rakt upp och ner för asylinvandringen och hur svenska arbetare från början av 80-har missat uppåt 30% i löneutveckling i jämförelse med Danmark och Norge, tack vare detta. Försprånget från kriget kommer dessutom på detta. Detta är ett svek mot den svenska arbetarrörelsen utan dess like. Gå in på Björn Hammarbäcks sida så kan du ta del av allt. DENNA ÄR FOLKHEMSOSSARNAS FAVORITSIDA!

  Den uppätna växande kakan.

  Vi har nu ca. 200 000-300 000 tusen utomeuropeiska flyktingar som saknar arbete i Sverige utan försörjs på olika sätt genom det allmänna. Inom gruppen Somalier är arbetslösheten nästan total vilket AMS har påpekat i flera rapporter. Att vi har en flyktingpolitik som ska bygga på illegal invandring är helt olagligt. När den fackliga rörelsen i Sverige 1975 tillsammans med alla riksdagspartier gjorde överenskommelsen att man skulle stoppa arbetskraftinvandringen och införa i stort sätt invandrarstopp så hade man i sin vildaste fantasi aldrig trott att den skulle ersättas av en enorm flyktinginvandring. En flykting ska enligt Genèvekonvektionen söka sig till första asylland och endast få ett temporärt uppehållstillstånd i väntan på att återvända till hemlandet. Detta är praxis de flesta länder. Ska vi behöva invandrare. Ska vi ha samma system som vi hade före 1975 då SKF, Volvo m.fl. åkte ner till Jugoslavien, Italien m.m. och plockade ut de människor Sverige behövde efter arbetsprövning. Så har USA, Storbritannien och en rad länder gjort länge. Vi ska ej bedriva en flyktingpolitik som ej är en flyktingpolitik utan en förtäckt illegal invandring som strider mot FACKETS överenskommelse från 1975. I denna takt så tar vi emot cirka 65000 tusen om året och då från länder utanför Europa. (98000 ÅR 2006, som halva Norrköping. Svenskarna kommer att vara i minoritet 2040 om denna fruktansvärda kolonisation fortsätter) Detta är en halv svensk storstad om året liknande Norrköping t.ex.

  Ett resonemang som bygger på att dessa människor blir assimilerade eller försvenskade och inte bildar etniska enklaver med splittrade lojaliteter både mot landet och andra befolkningsgrupper är en total utopi. Detta fungerar inte vilket vi har bara dåliga exempel på. Det är tillräckliga kulturella skillnader mellan svenskar, danskar och norrmän trots att vi är bröder och systrar. Svenskar få gå på danska kulturella kurser innan de söker jobb i Danmark därför de har uppstått så många kulturella konflikter så många har blivit av med jobbet tack vare dessa. Många svenskar har mor/farföräldrar som hade släktingar som var med i Karlstad när svenskarna rustade med tusental man för att tåga mot Norge 1905 men det avstyrdes i sista hand. Både Volvo och Telia affärerna slutade med smutskastning från respektive regeringskanslier där man gick så långt så man kallade Norge den sista Sovjetstaten. Nej det går inte att byta ut svenskarna mot något annat folk, det verkar helt absurt.

  Hela politiken måste ändras, då vi inför internationella regler för asyl med temporära uppehållstillstånd och tusentals måste hjälpas tillbaks till sina hemländer. Idag så kan tusentals iranier åka hem på semester trots att de har fått asyl här!! För att de är förföljda av den Islamska republiken…. Det är flagranta brott mot asylrätten, då rätten till asyl upphävs automatiskt enligt internationell praxis.

  SOCIALDEMOKRATER SOM VILL STOPPA MASSINVANDRINGEN

  FD. Partiordförande för socialdemokraterna i Fagersta Björn Hammarbäck som fick avgå efter att han ville ha en debatt om asylinvandringen inom socialdemokratin. Han ville ha liknande regler som man har i Danmark, Norge och Finland och att man följer Genèvekonvektionen och regeln om första asylland som det är i övriga Norden och i västvärlden. Vår asylinvandring skulle då minska med ca.97 %. Så många är det som ej har asylskäl. Han fick avgå efter indirekta hot mot sig och hans familj, hans inlägg på socialdemokraternas hemsida blev borttagna och censurerade under pågående debatt. Ni kan se detta på hans blogg där det finns massor med fakta om asylinvandringen, detta sprids bland sossar på nätet som försöker skapa debatt.
  Politiken måste anpassas till övriga Norden snarast och samma politik och regler som socialdemokraterna i våra grannländer för. Annars så hamnar Sverige politiskt i samma läge som i Danmark och Norge. Socialdemokratin har i dessa länder tappat enormt till fremskrittspartiet och senare Dansk Folkparti.
  De är nu de som sätter den politiska agendan.

  http://www.invandring.se/arkiv/2005/01/projekt_argus_s.html

  http://www.invandring.se/arkiv/2005/01/asylanter.html

  http://www.invandring.se/arkiv/2005/01/webbdiskussion.html

  Erik FOLKHEMSSOSSE

 8. Vad orginell du är Erik. Den här kommentaren har du redan publicerat på Erik Laaksos, Roger Jönssons och Johan Lundbergs bloggar, plus en hel del andra också gissningsvis. Detta kan man också med god vilja kalla SPAM. Har du inget nytt att komma med?

  Varför SD finns? Ja, bra fråga. Varför finns främlingsfientligheten, varför finns rasism och förtryck av oliktänkande?

  Antagligen för att demokratin är så tillåtande. Det får vi ta, alternativen är som bekant värre. SD hör till demokratins avarter som aldrig kan bli annat ett intoleransens parti.

 9. “Det får vi ta, alternativen är som bekant värre.”
  Jag och många socialdemokrater med mig tycker inte alls att det är något som vi får ta utan det är att återgå till Lucia beslutet från (1988 tror jag det var) som Ingvar Carlssons regering införde som innebar likande regler som nu övriga Norden har och som Birgit Friggebo senare rev upp.
  Det la sedan grunden för den extrema politik som vi för idag och som bäddar för SD.
  Vi kan väl knappast tycka att sossarnas politik i övriga Norden står för något “värre alternativ”
  Bästa hälsningar
  Erik