Det som först såg ut som ett ökat valdeltagande har nu visat sig vara tvärtom. Valdeltagandet i gårdagens val ligger preliminärt på cirka 12 %. Samtidigt visar de preliminära siffrorna att de kyrkopolitiska grupperna stärktes på de etablerade riksdagspartiernas bekostnad.

Jag ser också att Sverigedemokraterna har ökat till 2 mandat i Stockholms stift och från 2 till 4 mandat i det nationella kyrkomötet när 2521 av 2641 valdistrikt är räknade.