Hur kan vi minnas

Förintelsen när snart inga

överlevande finns kvar?

Min nya bok:

Jag ville se platserna

Omslag till boken - Jag ville se platserna