Jan Björklund

Irak fem år av misslyckande

Video från John McCains valkampanj. Idag i Irak, fem år efter invasionen pågår omfattande strider mellan Muqtada al-Sadrs Mahdimilis och utländska och inhemska styrkor. Strider

Read More »

Björklund och mobbingen

Skolminister Jan Björklund förnekar sig inte. Han vill kunna flytta elever som mobbar mot föräldrarnas vilja. Han kan även tänka sig upprätta specialskolor för mobbande

Read More »

Var nu en duktig elev

Vad är målet med skolan? Är det att skapa demokratiskt sinnade människor med goda kunskaper och färdigheter samt förmåga att självständigt lära och kritiskt granska?

Read More »