Jan B

Vad är målet med skolan? Är det att skapa demokratiskt sinnade människor med goda kunskaper och färdigheter samt förmåga att självständigt lära och kritiskt granska? Det borde vara lätt att svara ja på den frågan.

Jan Björklund styr nu upp skolan och vill ha ökade kunskapskontroller. Fyra år framåt är det han som styr skolans väg framåt och jag är orolig. Hans recept är tidigare betyg, mer friskolor och mer disciplin. Nu har vill han förbjuda elevstyrda gymnasier. Ungdomar ska inte kunna bestämma över lärare och rektorer. Länk till SvD.
Vad är felet med att eleverna känner sig delaktiga, frågar man sig? Bevisligen så fungerar detta mycket väl på de skolor där det har prövats.

Jag skriver mer om Björklund, skolliberalerna och skolans största problem, förutom Björklund då förstås – segregationen på Oppositionen.se.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: utbildningspolitik, Jan Björklund, skola, skolpolitik, betyg, friskolor.