Vårdnadsbidrag i uppförsbacke

Den nya lagen om vårdnadsbidrag träder i kraft nu den 1 juli och SKL, Sveriges kommuner och landsting har frågat landets kommuner hur de ställer sig till detta bidrag. Av de 238 kommuner som svarat på SKL’s fråga så är endast 99 beredd att införa vårdnadsbidrag. 91 kommuner säger sig inte alls vilja ha detta […]

Vårdnadsbidraget sicken blåsning

Jag har skrivit om vårdnadsbidraget förut och jag har inte ändrat ståndpunkt. Vårdnadsbidraget, kallad en “rättvisereform” på borgligt nyspråk är helt kasst och missgynnar den utmärkta verksamheten vi har i våra förskolor idag. Dessutom så går detta bidrag stick i stäv med arbetslinjen. Vårdnadsbidrag bidrar till att familjer med utländsk bakgrund, låginkomstfamiljer och familjer där […]

Littorin hoppar och studsar

Idag kommenterar Sven Otto Littorin, länk DN Mona Sahlin och Thomas Östros debattartikel i dagens, länk DN och SvD. Ett gigantiskt jobbsvek utbrister han och syftar på innehållet i artikeln. Han menar att 60.000 jobb hotas om a-kassan åter höjs och framhåller vidare att så många människor som tolv hela Söderhamn har fått arbete tack […]

Vårdnadsbidraget och social snedrekrytering

Den 1 juli 2008 är det tänkt att regeringen ska införa socialdepartementets förslag om vårdnadsbidrag. Bidraget ska vara skattefritt och uppgå till maximalt 3 000 kronor per månad och barn. Idag är det drygt var fjärde kommun i landet som säger sig vilja införa bidraget, 78 kommuner av totalt 290. Ingen av dessa kommuner har […]