Jag har skrivit om vårdnadsbidraget förut och jag har inte ändrat ståndpunkt. Vårdnadsbidraget, kallad en “rättvisereform” på borgligt nyspråk är helt kasst och missgynnar den utmärkta verksamheten vi har i våra förskolor idag. Dessutom så går detta bidrag stick i stäv med arbetslinjen.

Vårdnadsbidrag bidrar till att familjer med utländsk bakgrund, låginkomstfamiljer och familjer där föräldrarna har kort utbildning är överrepresenterade bland dem som använder bidraget. Bidraget har även haft, i våra grannländer än mer långsiktig påverkan på kvinnors sysselsättning, vilka arbetar i mindre utsträckning sedan bidraget infördes.

Tidigare rapporterade SVT:s Rapport att en barnfamilj kan kvittera ut 15 000 kronor skattefritt om året genom att kombinera vårdnadsbidraget med föräldrapenningen, länk E24.se.

Idag fick vi veta av Ekot att införandet av vårdnadsbidraget i flera kommuner riskerar att försenas på grund av ”växande byråkrati och svårigheter att beräkna kostnaderna”.

Se där!

Vårdnadsbidraget är ännu ett av mängden dåligt förberedda förslag från denna kassa regering. När ska de börja göra någonting rätt?

Länkar, SvD.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

6 svar

 1. Förstår inte vad du menar.

  Skulle det vara fel att föräldrar vill ta hand om sina egna barn.

  Jag tycker du har en sne syn på detta.

  Lasse

 2. Lasse
  Var någonstans skriver jag att det är fel att föräldrar vill ta hand om sina egna barn?

  Vårdnadsbidrag och dess negativa konsekvenser handlade mitt inlägg om.

  Läs om!

 3. Länkandet till E24 är obegripligt. Vad menas med ”nyttja maximalt” och varför skulle det vara fel? Hur kan det bli 15000 _om_året_ om man tar ut det under de sista fem månaderna innan barnet blir ett och ett halvt?

  Reglerna säger att man inte kan uppbära föräldrapenning och vårdnadsbidrag samtidigt. Hur kan man då ta ut vårdnadsbidrag från tretton till arton månaders ålder när man samtidigt tar ut föräldrapenning från sex till nitton månaders?

  Att ditt enda belägg dessutom är en artikel från 3 oktober tyder inte på att det är något utbrett ”problem”, vad nu ”problemet” skulle vara, om det nu ens existerar.

  Att många kommuner inte vill införa detta mitt i budgetåret är inte alls märkligt. Det är ju inte heller något regeringen har krävt, den har inte ens krävt att någon skall införa det någonsin.

  Det kallas kommunal självstyrelse, läs och lär Anders.

 4. Ja du, Per, jag är inte heller så bra på räkna 😉 I det här fallet är det SVT:s Rapport som räknat. Men det är inte mitt enda belägg. Jag hänvisade också till vad jag tidigare skrivit i ämnet. Jag hänvisade också till Ekot.

  Om SVT:s Rapport har räknat rätt, vilket jag utgår ifrån så blir det en del pengar som i slutändan. Då förstår man att Clas Olsson, chefsekonom för Sveriges kommuner och landsting är lite rädd för kostnaderna och att SKL har beräknar kostnaderna till tre miljarder kr. Kostnader som direkt landar på kommunerna.

  Regeringen hade nog gärna sett att det kom igång nu i juli. Alla förseningar är en prestigeförlust, särskilt med tanke på alla andra projekt som inte kommer igång. Det är talande när inte ens kristdemokratiskt styrda Markaryds kommun kommer igång. Administrationen kostar och är mycket svår.

  Överhuvudtaget är vårdnadsbidraget en soppa som slår illa och jag tror inte att regeringen kommer vara stolt över resultatet efteråt. Med undantag av kd, då förstås.

  Eftersom du inte tycker att jag har på fötter när jag kritiserar vårdnadsbidraget drar jag gärna några viktiga dimensioner för dig.

  Jag vet inte om du minns 1994 och den tidigare borgliga regeringens försök med ett vårdnadsbidrag. Undersökningar, länk har visat att detta försök kom i huvudsak att rikta sig mot kvinnor som tjänade mindre än sina män och arbetade inom kommunal sektor samt generellt mot lägre utbildade föräldrar.

  Detta efter ett försök i Sverige och många av reslutaten från det testet bör gälla idag också. Norge och Finland har samma erfarenheter men från en senare tid, se Skolverket. Ur jämställdhetsynpunkt så är detta inte ett bra förslag. Förslaget kommer från KD så det är i och för sig inte så förvånande. Men detta köper man i det övriga borgliga lägret lätt.

  Sedan har vi Skolverket, länk som har har tittat på våra grannländer Norge och Finland och konstaterar att deras motsvarigheter till vårdnadsbidrag bidrar till att familjer med utländsk bakgrund, låginkomstfamiljer och familjer där föräldrarna har kort utbildning är överrepresenterade bland dem som använder bidraget. Bidraget har även haft mer långsiktig påverkan på kvinnors sysselsättning, vilka arbetar i mindre utsträckning sedan bidraget infördes.

  Hur många exempel behöver du Per? I Norge avskaffas reformen efter nio år och då med en kostnad på 24 miljarder norska kronor.

  Hur pass viktig är förskolan för moderaterna, Per? För du måste väl ändå erkänna att vi får en social snedrekrytering till förskolan i och med Vårdnadsbidraget. Barn med invandrarbakgrund (barn med minoritetsspråk) deltar i förskolan i mindre utsträckning än andra barn och med Vårdnadsbidraget blir det värre. Var någonstans lär de sig svenska bäst, hemma eller i förskolan? Är det inte viktigt att dessa barn får lära sig svenska?

  Det finns många fakta som pekar på att detta är ett riktigt dåligt förslag. Fakta som berör jämställdhet, integration, utanförskap, ekonomi, arbetslinjen med mera.

  ”Läs och lär Anders.” Det är precis det jag har gjort och detta redovisar jag nu för dig så får vi se hur del landar.

  Du skulle tjäna på att inte vara så syrlig, Per.

 5. Hej!

  Jag håller inte med dig om att vårdnadsbidraget är något negativt. Jag orkar inte ge alla argument för varför jag har den ståndpunkten, men det hjälpte i alla fall vår familj oerhört mycket. Att få möjlighet att tillbringa mer tid med barnen är ju fantastiskt.

Kommentarer är stängda.