Nya orättvisor och fler kampanjer

Har ni sett moderaternas kampanj i bland annat Stockholms tunnelbana? På stora tavlor illustrerar man vad man tror sig uträttat under sina två år vid makten. Ofta en liten röd stapel å ena sidan medan den blå stapeln å den andra är betydligt högre. Gamla jobben kontra nya jobben och så vidare. Det är ett […]

Rättigheter och plikt, rådslagsmaterialet om jobb

Idag presenterar socialdemokraternas rådslagsgrupp om jobb sitt material. Jag har haft tillfälle att tjuvkika lite på detta. Bakgrunden är möjligen bekant för de flesta. Socialdemokratin förlorade valet 2006 och eftervalsanalyserna pekar till stor del på vår tidigare så svaga arbetslinje som en av de viktigare orsakerna till valförlusten. Medan Alliansen pratade utanförskap ansåg vi att […]