Moderat sjukvårdspolitik

Vårdval Stockholm heter som bekant reformen som omfördelar pengar och resurser till de områden som behöver vården minst. Resultatet är nedläggning och ihopslagning av verksamheter i de utsatta områderna. Man påstår att verksamheterna där är dåliga och att patienterna där därför måste ut och resa. Om nu verksamheterna nu skulle vara dåliga, har man verkligen […]

En missbrukare är en missbrukare

Det skrivs idag i tidningarna om vården av missbrukare. Rubrikerna pekar på de stora samhällsvinster som finns i vård av narkotikamissbrukare; ”Narkomanvård kan ge samhället miljardvinst” skriver exempelvis DN i en rubrik. Jag finner rubriksättningen problematisk och förstår egentligen inte varför man ska skilja ut vård till missbrukare från annan vård. Finns det inte i […]

Vårdval Stockholm uppmuntrar till fusk

Det är fullt krig om patienterna bland alla gamla och nya vårdgivare. Verksamheten hänger på att underlaget av listade patienter är tillräckligt stort, precis som på vilken marknad som helst. Det har nu visat sig att det förekommer både slarv och fusk. Stockholms läns landsting har granskat ett gäng vårdcentraler och kommit fram till att […]

Vårdval Stockholm är vansinnigt

Ja, det är kommentaren från en av de chefer som har det tufft nu när Vårdval Stockholm har varit igång en månad. Hon säger ordagrant: Alla som har det minsta insyn i hur det här fungerar tycker att Vårdval Stockholm är vansinnigt. Nu kommer den friskaste befolkningen att få dubbelt så mycket pengar, säger Helena […]

Vårdslakt Stockholm

Borgliga SvD har under en tid förtjänstfullt granskat konsekvenserna av Vårdval Stockholm. Bland annat detta har lett till irritation hos somliga läsare på högerkanten. Vissa har till och med hotat att sluta prenumerera på tidningen, SvD och Resume. Nu är Ulf Adelsohn kanske inte längre lika tongivande på högerkanten som vid sina fornstora dagar. Men […]