Det skrivs idag i tidningarna om vården av missbrukare. Rubrikerna pekar på de stora samhällsvinster som finns i vård av narkotikamissbrukare; ”Narkomanvård kan ge samhället miljardvinst” skriver exempelvis DN i en rubrik.

Jag finner rubriksättningen problematisk och förstår egentligen inte varför man ska skilja ut vård till missbrukare från annan vård. Finns det inte i all god vård en samhällsvinst, tro? Kanske den vinsten är olika stor och värderas olika?

Faktum är att våra missbrukare får en avsevärd sämre vård än oss andra. Enbart hälften av våra landsting klarar av vårdgarantin för de tunga missbrukarna. Något regeringen får hård kritik för idag från bland annat den tidigare regeringens narkotikasamordnare Björn Fries.

– Bara en av tio får den vård de har rätt till. Hur skulle det se ut om en av tio med benbrott inte fick vård? säger Björn Fries.

Det brukar finnas många åsikter om narkotika, missbruk, om missbrukarna själva och om behandlingsmetoder. Medan debatten rullar vidare om exempelvis Subutex, metadonprogram och sprutbyte väntar missbrukarna på att få en anständig vård.

DN1, DN2 & SvD.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , och annat intressant.

2 Responses

  1. Pingback: Anonymous
  2. Pingback: In Your Face
  3. en missbrukare om en brukare alltid ses över axeln så e de en missbrukare men en del har exremt dåliga karaktärer i bromma så finns det langare ska det inte gå att sätta stopp0 for en jävla langare jag vände mig till polisen men tingsrätten lade ned och jag överklagade.efter att jag polisanmält så blev jag neddrogad och under medvetslösheten våldtagen jag är 63 år och ska råka ut för sådant.våldtäckten var straffet för polisanmälan.SE ärende.82627-08 handläggare102e-19 B Mattsson.