Via SR når mig en fin nyhet. Vatikanen kan tänka sig att rekommendera användning av kondomer. Ett stort grattis till Benedictus XVI och Vatikanen som äntligen kommit till insikt.

Ett stort steg har tagits men flera återstår. Det heter nämligen att ”kondom får användas i en parrelation där den ena parten bär på hiv eller aids”. Det är naturligtvis inte tillräckligt. Fast och andra sidan så blir det ett många kondomer i ett land som Swaziland där 40 % av befolkningen nu har hiv.

Det är lätt att se saker och ting svart och vitt. I kampen mot hiv/aids borde de flesta metoder som ger resultat i sparade människoliv och minskat lidande ha sitt berättigande. Påven har tidigare sagt att ”kampen mot aids bara kan vinnas genom sexuell avhållsamhet”. Sexuell avhållsamhet har tidigare visat sig vara en bra metod för att bromsa utvecklingen av hiv infektioner bland annat i Uganda, idag är 7 % av befolkningen smittade med hiv. Man har med USA’s påtagligt stora ekonomiska stöd ensidigt satsat på avhållsamhet. En linje USA drivit främst av inrikespolitiska orsaker kan man anta. Nu ökar antalet hivsmittade i Uganda och det är väl dags nu att också plocka fram kondomerna. Kan regimen sponsra bägge metoderna är det mycket möjligt att Uganda även i framtiden kan fortsätta hålla hiv infektionerna på en för Afrika väldigt låg nivå. Nu har dem dessutom Vatikanens stöd också.

One Response

  1. Pingback: avh