Jag fick en insändare publicerad i vår lokaltidning Mitt i Bromma denna vecka, tis den 6 maj. Jag tänkte vara så snäll och delge er den.

Varför spara in på unga i en högkonjunktur?
Borgarna ärvde en högkonjuktur, en ökande sysselsättning och borde rimligtvis klara av att leverera välfärd. Det gör de inte. Nedskärningar och försämringar är ett faktum. Vi i Bromma ska inte tro att vi klarar oss. Värst är det när det drabbar de unga. Jag frågar mig varför vi måste spara på de unga när vi nu under en så lång tid har haft en högkonjunktur?

Västerorts ungdomsmottagning är öppet för ungdomar i Bromma och Vällingby Hässelby som behöver stöd i sex- och samlevnad och är de kraftigt underbemannade. Två barnmorskor ska räcka till för 16 700 ungdomar i de bägge stadsdelarna. Det behövs minst dubbelt så många barnmorskor för att inte tjejerna och killarna ska behöva vända i dörren. Här misslyckas det borgligt styrda Landstinget med vården. I glappet mellan barn och vuxen så är en väl fungerande ungdomsmottagning en oskattbar tillgång.

Kulturskolan måste spara och de unga drabbas. 20 lärartjänster har försvunnit och avgifterna har höjts radikalt. Det finns exempel på dansundervisning som nu kostar 700 kronor per termin mot 250 förra terminen. Majoritetens Madeleine Sjöstedt (fp) sade tidigare i vintras att besparingarna inte skulle drabba eleverna.

Fritidsenheten i Bromma gick under förra året med förlust. 700 000 kronor saknas i årets verksamhet vilket naturligtvis måste kompenseras på något vis. Enhetens verksamhet riktar sig till våra unga. Fritidsenheten ansvarar bland annat för våra fritidsgårdar, fältassistenter, tillsyn av folkölsförsäljning, samordning av drogförebyggande insatser. Nedskärningar på detta område riskerar att kosta oss och våra unga väldigt mycket. Det blir heller inte bättre av att Bromma närpolis för närvarande saknar 8 tjänster.

Borgarna ärvde en högkonjuktur men tycks inte vara intresserade av att leverera välfärd.

Anders Löwdin (s), Bromma stadsdelsnämnd

Länk till Mitt i Bromma.

————————————————————————————————-
Under strecket: så kartlägger Sjölander ”den borgerliga avundsjukan”, Jonas betonar det viktiga i att ”Kriget mot aids ännu inte förlorat” allt medan Björn tar upp ämnet den Avdragsgilla kulturen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , och annat intressant.

3 Responses