Jag är progressiv och jag gillar Europa. Fler svenskar än tidigare accepterar och tänker positivt om Europa, euroskepticismen verkar ha svalnat betydligt. Så idén att skapa en gemenskap, ekonomisk och social över gränser där tidigare två förödande världskrig har startat är lockande för det stora flertalet.

Vilket Europa vill vi då ha? Ja, det är det som är frågan i morgondagens val. För min egen del ser jag två områden viktigare än andra. Arbetsmarknadsfrågorna och miljöfrågorna är frågor där Europa måste lyckas för att fortsatt ha legitimitet i mina ögon.

Det är betydande skillnader mellan höger och vänster i dessa frågor. Och det tycker jag också har synliggjorts i valrörelsen. Svenska Naturskyddsföreningen rankar Moderaternas kandidater till Europaparlamentet lägst. Sex EU-parlamentariker, däribland Gunnar Hökmark (M) har ofta röstat till nackdel för miljön.

Naturskyddsföreningens undersökning är viktig och visar på de svenska parlamentariker med störst och sannast miljöengagemang. Av de svenska ledamöter som har agerat kraftigast för miljö i europaparlamentet är det bara en som är från det borgerliga blocket, Lena Ek (C). Åsa Westlund är den socialdemokratiska ledamot som bäst motsvarar Naturskyddsföreningens krav i undersökningen.

Mot denna undersökning ska vi då ställa Moderaternas utfästelser att de kommer att arbeta för en bättre miljö ute i Europa. Vi vet sedan tidigare att Moderaterna hellre försöker lösa världens klimatproblem på bortaplan i tredje världen än här hemma hos oss i västvärlden.

De Nya Moderaterna upptäckte miljöfrågorna sent, först 2007 hade man begripit att dessa frågor var viktiga och nödvändiga. Och av de gamla Moderaterna som är kvar är Gunnar Hökmark sannolikt äldst och honom har man som förstanamn i Europaparlamentet.

Sverige och Europa har drabbats hårt av den finansiella oron. En oro och kris som har kommit att bli en jobbkris. Stater har lagt ner stor möda och enormt mycket kapital på att stabilisera och rädda finansiella institut. Det är viktigt. Lika viktigt är människorna och att marknaden inte ställs före människan. Jag såg en siffra på dem som inom kort kommer att sakna arbete i EU. Hela 27 miljoner berörs av detta. Det är därför av mycket stor betydelse att Europa samlat skapar förutsättningar för att mildra jobbkrisens verkningar. Att som Hökmark anse att Europa inte ska arbeta med arbetsmarknadspolitik är helt orimligt.

Högern vill att vi bevarar den Svenska modellen, heter det. Dem bortser från att den Svenska modellen är hotat och att det är EG-domstolens tolkning av Lavalmålet som är boven i dramat. Dem ser inte att den fria rörligheten inom EU leder till att utländska löntagare kommer hit för en bråkdel av svenska löner. Här har vi ett mycket tydligt exempel på detta och det är det så omdiskuterade företaget Hyrlett.

Det måste vara en självklarhet att lika lön ska gälla för alla arbetstagare, oavsett vilket land de kommer ifrån. Vi ska kräva ett socialt EU där vi inte konkurrerar med varandra genom att tvinga fram lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Jag tycker att den pågående valrörelsen verkligen har visat att Socialdemokraterna vill vara med i EU och påverka vår dagliga verklighet till det bättre. Det finns mycket att göra för att inte skapa motsättningar mellan människor och för att ge Europa och världen hopp om den framtida miljön och klimatet.

Bloggar:
Eva-Lena Jansson – Hökmarks & Littorins politik hotar den svenska kollektivavtalsmodellen.
Christer Wälivaara – Sluta ljug, herr Hökmark!.
Andreas Sjölander – Svar till Hyrlett.nu.

Media:
TCOtidningen – Hökmark säger nej till socialt protokoll i EU:s Lissabonfördrag.
DA.se – Valet mellan människa och marknad.
DN – ”Vi pekar ut EU-politiker som är sämst på miljön”.
SvD: Bevara den svenska modellen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , och annat intressant.

6 Responses