Stockholms socialtjänstförvaltning och utbildningsförvaltning genomför vartannat år Stockholmsenkäten, en undersökning av riskbeteenden bland elever i grundskolor och gymnasier. Sammanlagt har 253 skolor i Stockholms län deltagit i undersökningen. I Stockholms stad deltog 62 kommunala grundskolor och 24 kommunala gymnasier. Friskolorna i Stockholms stad deltog på frivillig basis. 46 skolor (18 grundskolor och 28 gymnasieskolor) deltog i undersökningen.

Värt att notera är att man också mäter psykisk ohälsa. Vad gäller Brommas del så kan man konstatera att alkoholkonsumtionen fortfarande är hög. Dock är kriminaliteten låg i jämförelse med övriga staden.

Mest oroväckande är att våra tjejer mår så dåligt. På frågor som,
elever som tycker att någon i familjen dricker för mycket, elever som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, elever som haft huvudvärk en gång i veckan eller mer – med fler är det alltid tjejerna som ligger i topp. Exempelvis på frågan, elever som haft svårt att somna en gång i veckan eller mer så är det när nog hälften av alla tjejer, 47 % som anger att de har svårigheter med att somna. Här ligger killarnas resultat på 36 %. Varför denna markanta skillnad mellan könen?

Vi lever i ett samhälle där allt högre krav och ansvar ställs på våra unga. De har en tätnande omvärld att ta hänsyn till där skönhet och kändiskap är viktiga faktorer för att känna sig lyckade. Som pappa till en tonårsdotter märker jag detta väl. Jag tycker det är oroande.

Dem som påstår att de ställs för få krav på våra unga vet inte vad de talar om. Det var länge sedan de besökte någon skola och de är säkerligen inga föräldrar. Det kravlösa samhället finns inte, allra minst för våra unga.

Ladda ner OH-bilderna:
Psykisk ohälsa, år 9, Psykisk ohälsa, år 2 gy, Risk- och skyddsfaktorer, år 9.

Fler OH-bilder finns på Stockholmsenkäten hemsida.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om:
, , , , .

One Response