060320_fullmaktige1.jpg
Fullmäktige sammanträder den 20 mars 06. Désirée Pethrus Engström (kd) talar om utskänkningstillstånd. Se filmen.

Utmanad av Jonas Morian här och mera här tänkte jag nu börja redogöra för min valplattform. Jag kandiderar till Stockholms kommunfullmäktige för socialdemokraterna och återfinns på plats 10 på listan för valkrets 2 (Bromma och Kungsholmen).

Om jag ska nämna tre frågor som är extra viktiga för mig så är det barn, skola och omsorg. Jag har arbetat i många år i sociala yrken, som mentalskötare, inom sjukvården och en liten tid inom kriminalvården. Så min sociala förankring är stark och det är inom detta fält jag främst vill verka som politiskt aktiv. Jag sitter sedan september 05 som ersättare i Bromma stadsdelsnämnd. Mycket inspirerande måste jag säga, jag känner verkligen att jag här kan påverka och föra en aktiv politik som jag tror på.

Under hösten som gick har jag i mitt arbete i nämnden intresserat mig särskilt för de drogpreventiva frågorna. Jag har deltagit i två av Länsstyrelsens hållna seminarier om alkohol och om preventionsarbetet. Och när vi imorgon har gruppmöte i nämnden så lägger majoriteten på initiativ av mig fram ett förslag om en blocköverskridande kampanj mot lagning av alkohol till unga. Tillsammans med föräldranätverken i Bromma ska vi politiker dela ut flygblad strax innan valborg. Det är viktigt att vi politiker står enade i kampen för en bättre ungdomsmiljö samt att vi samarbetar och lyssnar på föräldrarna. Det finns mycket att göra inom detta område, särskilt nu när mycket ny forskning finns att tillgå. Jag kommer att återkomma till dessa frågor. Till sist texten på det flygblad vi politiker ska dela ut med föräldrarna:

Vi politiker i Bromma stadsdelsnämnd samt föräldrar i föräldraföreningarna
i Bromma lovar att efter bästa förmåga motverka ungdomars och unga vuxnas alkoholproblem här i vår stadsdel. Vi ska arbeta för en ungdomskultur i vår stadsdel där alkohol inte är ett naturligt inslag.

I gengälld vill vi att ni boende i Bromma inte köper ut alkohol till ungdomar. Samt att ni undviker att bjuda unga på alkohol.

Det är vår fasta övertygelse att ungdomar under 18 år inte ska dricka alkohol.

Politiker och föräldrar i Bromma.

One Response