Med anledning av förslaget till nytt Brommaavtal!

Förklara för dig själv och oss medborgare följande:

Reagera! För demokratins, klimatets och livsmiljöns skull och för kommande generationers skull.

Kent Carlenäs, Sirkka-Liisa Hedström, Einar Herlitz, Sten Hultman, Birgit Lidman, Lars Svensson, Rolf Svensson, Eric Sylwan, Gunnar Thun, Anders Löwdin.

Detta är ett uttalande som Aktionsgruppen mot Brommaflyget samt undertecknat har tagit.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , .

5 Responses

 1. Du menar att en eventuell nedläggning av Bromma bör kunna omprövas och rivas upp vid byte av politisk majoritet då?
  Sorry men jag ser inte logiken. I den riktiga världen utanför politikernas falska löften och luftslott så krävs långsiktighet. Om någon skall våga investera annat än skattemedel så krävs det att man vet vad som gäller.
  Dessutom har man bosatt sig bredvid en flygplats skall man inte komma och gnälla på att där finns flygtrafik. Kom det som en överaskning?

 2. Ja, det menar jag. Det är det som är demokrati och som du respektive moderaterna i det fallet har svårt att förstå. En förstagångsväljare får nu vänta till femtioårsåldern innan han eller hon kan utöva sin demokratiska rösträtt i en så viktig samhällsfråga.

  Du har en pubertal inställning till makt och politik. Icke konstruktivt missnöje skulle jag också kunna skriva. Kan du förklara för mig varför du nämner långsiktighet i detta fallet? Vem behöver en långsiktighet som går ut över demokratin?

  Antagligen syftar du på Luftfartsverket(Lfv), som du hoppas nu äntligen ska börja ta sitt ansvar vad gäller miljön på allvar. Det har inte funnits någonting tidigare som hindrat Lfv och flygbolagen att vita nödvändiga och avtalade(!) miljöåtgärder. Fortsättningsvis finns heller inga incitament för att tvinga Lfv att uppfylla olika miljökriterier.

  Tänk efter lite. Det finns mängder med människor som inte valt att bo under inflygningen till Bromma flygfält. Barn exempelvis. Kungsholmen och Söder i Stockholm drabbas också dessutom.

 3. Så bra då, Per Erik. Då kanske vi också skulle kunna tillåta oss aktiva ställningstaganden också i framtiden i denna fråga?

  Låt oss säga att vi nu inom en tioårsperiod inser att klimatet och Stockholms fortsatta växande kräver att vi lägger ner Bromma flygplats. Med det föreslagna avtalet går det inte.

  De finns dem som inte kan förstå och respektera att man har olika åsikter i denna fråga. Moderaterna i Stockholms stad, exempelvis.

 4. Cyberspöket måste ha slagit till, för min kommentar försvann, utom första raden. Ska jag nu för 2:a gången försöka kommentera blir det ju aldrig riktigt detsamma…..Men, som sagt, Jag respekterar de olika åsikter man har om Bromma Flygplats´vara eller inte vara. Jag själv är inte Brommabo och påverkas inte direkt, så mitt argument har mer att göra med politikers brist på mod.
  Jag utgår från att det måste ha varit ett skrivfel eller tankevurpa beträffande er syn på ett politiskt beslut som sträcker sig bortom mandatperioden.(?) Just långsiktigheten, eller bristen på långsiktighet, är ofta ett problem i politiska sammanhang. Självfallet skall man kunna – och det görs ju hela tiden – fatta politiska beslut som sträcker sig längre än den mandatperiod en viss politisk majoritet har. Hur skulle annars samhället fungera? “Kringgå demokratin med långsiktiga avtal” skriver du/ni – måste säga att jag inte riktigt förstår vad detta argumentär tänkt att leda till… Vidare, det avtal som inte kan rivas upp har ännu inte skrivits. Det kan måhända kosta en slant, men överenskommelser är inte eviga – inte ens om de på papperet säger 30år. Finns en politisk majoritet för att riva upp ett avtal så rivs det upp. Motiveringarna har under årens lopp varit många och uppfinnelserika.
  Du säger också i din kommentar till Jonas att mängder med barn har inte valt att bo under inflygningsbanan till Bromma flygfält. Jo visst – de barn som inte valt att bo i en smutsig, bullrande och delvis farlig miljö av cemet, glas och asfalt är också många. Förmodligen många fler. Deras föräldrar däremot, valde av någon anledning att bo i stadsmiljö (om de hade råd). Skall vi lägga ner stan också?
  Skulle man inte bygga bostäder på numera nedlagda Tullinge? Dit kan väl domflytta om dom vill komma till Stockholm? Om nån bygger bostäder där förståss. Barkarby läggs ned nästa år. Fler bostäder kanske? Bromma chockhöjde avgifterna för små flygplan och som det nu är måste dom nog hänvisas till? – Västerås kanske? Förresten sa en Brommabo till mig häromdagen: “Om vi bygger bostäder på flygfältet och områdena runtomkring, så försvinner många grönområden och nya gator och vägar (och människor) kommer att pressa upp biltrafiken ytterligare. Jag vill nog ha kvar flygfältet som det är.”
  För rätt så länge sedan nu, fanns det en stor politiker i Sverige (man behöver inte ha samma uppfattning dom politikern i fråga för att anse att han var stor som politiker) som sa någonting mycket klokt. Han sa bl.a. “Politik är att vilja!” Och visst är det det – men han hade också förmågan att inse att politiker måste ha mod för gå från tanke till handling. Det räcker inte med att bara prata och kolla opinionssiffror – det behövs en vilja, och därmed modet att fatta beslut.
  Jag vill inte jämförelser med dagens politiska majoritet – men för mig är det, och har alltid varit, bättre med ett “felaktigt” beslut än inget alls. Nu fattades ett beslut, som du och många med dig inte håller med om. Nu vet vi (ni) äntligen vad som gäller. Ert upprop klingar tomt idag – och jag måste nog tillstå att jag inte riktigt förstår vad som är syftet med uppropet.
  Borde t.ex. inte mer göras för att få Luftfartsverket att uppfylla sitt ansvar inom miljöområdet? – du säger att inga incitament finns för LfV. Ett upprop för att skapa dessa incitament för LfV vore mycket mer värdefullt än det ni skrivit – till exempel.
  Modiga politiker är det ont om…