En missbrukare är en missbrukare

Det skrivs idag i tidningarna om vården av missbrukare. Rubrikerna pekar på de stora samhällsvinster som finns i vård av narkotikamissbrukare; ”Narkomanvård kan ge samhället miljardvinst” skriver exempelvis DN i en rubrik. Jag finner rubriksättningen problematisk och förstår egentligen inte varför man ska skilja ut vård till missbrukare från annan vård. Finns det inte i […]