Diktatur

Irak fem år av misslyckande

Video från John McCains valkampanj. Idag i Irak, fem år efter invasionen pågår omfattande strider mellan Muqtada al-Sadrs Mahdimilis och utländska och inhemska styrkor. Strider

Read More »

Ett blogginlägg för Burma

Jag uppmanar alla regeringar att i demokratins och anständighetens namn införa sanktioner mot mitt folks förtryckare. Aung San Suu Kyi, Burmas demokratiskt valda (och avsatta)

Read More »