Hur jobbigt är det att vara ung idag?

Det var ett bra tag sedan jag flyttade runt i Storstockholm mellan otrygga andrahands och tredjehandsboenden. För mig löste sig bostadssituationen slutligen när jag närmade mig 30-årsstrecket. Och så är det säkerligen för fler unga vuxna idag. För problemen med att hitta bostad och kunna etablera sig som vuxen har inte direkt minskat sedan min […]