Det var ett bra tag sedan jag flyttade runt i Storstockholm mellan otrygga andrahands och tredjehandsboenden. För mig löste sig bostadssituationen slutligen när jag närmade mig 30-årsstrecket.

Och så är det säkerligen för fler unga vuxna idag. För problemen med att hitta bostad och kunna etablera sig som vuxen har inte direkt minskat sedan min ungdomstid.

Etableringsåldern, det vill säga den ålder när tre fjärdedelar av en årskull har arbete, stiger och ligger idag på 27 år för män och 29 år för kvinnor. År 1990 låg denna ålder på 21 år för män och 20 år för kvinnor. Idag är det är bara 15 procent av Sveriges unga som anser att man verkligen är vuxen när man fyllt 18 år och blivit myndig.

Hälften av länets invånare mellan 20 och 27 år saknar en egen bostad och var fjärde ung vuxen saknar idag arbete. Dessutom så blir kraven allt större i skolan. Är man inte lyckad på en på en gång får man inte någon mer chans i livet. Utbildningssystemet har stramats åt betydligt under skolminister Jan Björklund.

När ska vi börja hjälpa våra unga fram istället för att försöka stjälpa dem?

Det är regeringen och Mats Odell som har ansvaret för att svensk bostadspolitik har havererat. En något besynnerlig men ändå förklaring gavMats Odell i början av mandatperioden. “Vi har inget lastbilsdepartement. Därför ska vi inte ha något bostadsdepartement”. I Svd:s artikel om bostadsbristen verkar länsstyrelsen förklara problemen för de unga med hårdare krav från värdar. Möjligen stämmer det i vissa fall. Men det stora problemet som bostadsköerna orsakas av är stopp i byggandet, inte minst av hyresrätter.
Peter AnderssonMats Odell och regeringen har ansvaret för bostadspolitikens haveri.

Att unga idag inte röstar på Alliansen är föga förvånande, inte på något område har Alliansen en politik som hjälper unga människor att förverkliga sina liv.
Seved MonkeUnga bostadslösa i Stockholm.

Bloggar:
Lasses blogg – Dömda till evig bostadsbrist.
Anders Svensson – Bostadsbrist, gatufester och slumbostäder.

Länkar:
Ungdomsstyrelsen – Sverige är man ung allt längre, etableringsåldern stiger.

Media:
SvD.se – Ingen ljusning för unga bostadslösa

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , och annat intressant.

2 Responses

 1. Hur ska de hjälpas? Socialdemokraterna har tyvärr inte heller gjort mycket för att avhjälpa bostadsbristen i Stockholm. Mindre dåliga har ni möjligtvis varit, men långt ifrån godkänt. Det är inte funktionsseparerade enklaver som är lösningen på bostadsbristen, tyvärr är det till minst 90 % sådant som byggs även när S styr.

 2. Hej Theodor!

  Tack för din kommentar!

  Jo, förklara gärna för mig vad funktionsseparerade enklaver innebär.

  (S) i Stockholm har varit betydligt mindre dåliga än (m) vill jag däremot påstå. Förra mandatperioden hade (s) i Sthlm som mål att bygga billigt. Billigt för att bland andra unga ska kunna flytta in i nyproducerade lägenheter. Detta mål, har jag förstått har tagits bort.

  (S) har värnat hyresrätten vilket som bekant (m) inte gör. Det finns snart inga hyresrätter kvar i innerstaden exempelvis.

  Den moderatledda regeringen har tagit bort det statliga investeringsstödet till byggandet av hyreslägenheter och samtidigt avskaffat räntebidragen. Vilket har lett till att betydligt färre hyresrätter byggs. Cirka 61% av det planerade byggena ställdes in efter det att investeringsstödet tog bort.

  Och betydelsen för att unga ska ha någonstans att bo, ja där har hyresrätten en avgörande roll, eller hur?