Högern rider högt och länge på villfarelsen att de nu halvägs in på denna mandatperiod har fixat jobben och botat befolkningen från utanförskapets fasor. Att så inte är fallet bekräftas nu när ekonomi vänder nedåt. Trenderna och prognoserna visar på att 2009 och 2010 blir betydligt tuffare år ekonomiskt för Sverige.

Enligt Arbetsförmedlingens aprilsiffror varslades 4 800 personer om uppsägning. Det är nästan 3 000 fler jämfört med april förra året. Detta är ett trendbrott och i höst kan vi bättre se hur snabbt försvagningen av den svenska arbetsmarknaden går. Det som sker nu är illavarslande och visar att regeringens åtgärder inte rår på konjunktursvängningar i någon större grad. Socialdemokratins sista år vid makten gav vid handen 153 000 nya arbeten, mer än under Littorins första år vid makten. Regeringen räknar nu med så få som 20 000 nya jobb nästa år.

Sammantaget har den goda konjunkturen här under några år gett oss en rätt god arbetsmarknad med många i arbete. Konjunkturen har sett till att de som är lätta att anställa har fått jobb, en del har fått fast tillsvidareanställning, andra anställts på lite lösare grunder som är så vanligt numera. Kvar utan jobb är de långtidsarbetslösa, de som står längst bort från arbetsmarknaden, de som har har rötter utomlands och de funktionshindrade.

Detta är lätt att se om man tittar närmare på vad varje kommun eller för den delen stadsdel, när det gäller Stockholm redovisar i verksamhet och ekonomi. Nu ökar socialbidragen i mer än hälften av landets kommuner. Landstingens kostnader för vården ökar kraftigt samtidigt som köerna till vården också växer.

I Stockholm har de satsat på Jobbbtorg för att försöka öka antalet jobb åt av de som står längst bort från arbetsmarknaden. Mitt jobbtorg beläget i Vällingby har fram till mitten av april visat sig vara en besvikelse eller rent av en katastrof om man så vill. 14 hushåll har fått egen försörjning efter att de besökt Jobbbtorget, det vill säga 3 – 4 fyra personer per månad. Det är oändligt långt kvar till borglighetens vallöfte om jobb för alla inom fem dagar.

Detta gör att prognosen för ekonomiskt bistånd i Bromma ligger på ett underskott på 3,5 miljoner kronor och att antalet personer med bistånd har ökat årets första 4 månader, i genomsnitt har ökningen varit på 10 personer per månad.

Detta är inget annat en ett stort misslyckande för det borgliga styret. Detta är illa, hur ska vi lyckas ta hand om de behövande i svåra tider när vi inte ens lyckas under högkonjuktur?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant.

——————————————————————————————————-
Under strecket:
Johan Sjölander upprörs åter av Birgitta Rydberg och hennes hennes taskiga behandling av Stockholms brukarförening. Samtidigt som Alliansfritt Sverige meddelar att Stockholms tidigare finansborgarråd Kristina Axén Olin (m), socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) och socialtjänsten har JO-anmälts.

One Response