Jag läste ett protokoll från Social och arbetsmarknadsnämnden idag eftermiddag. Det ska sparas omkring 60 mnkr på verksamheterna i år. Detta är visserligen känt sedan tidigare men jag kan ändå inte låta bli att publicera oppositionens särskilda yttrande. Det är tänkvärt. Vi bor i Sveriges största stad med antar jag de allra största resurserna. Ändå har vi en socialtjänst som inte gör skäl för namnet ….

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

Social och arbetsmarknadsnämnden ska under 2010 skära ner 60 mnkr på nämndens verksamheter. Förmodligen är detta inte de sista nedskärningarna som kommer att drabba brukarna. De konsekvensbeskrivningar som anges för verksamheterna svarar inte fullt ut mot de konsekvenser vi kommer att se under året.

Att skriva att barn och unga, hemlösa, våldsutsatta kvinnor är prioriterade är märkligt. Vad gäller hemlösa är det uppenbart att budgeten för ”Enheten för Hemlösa” inte täcker behoven. Enheten har allt sedan 2007 varit utsatta för flera besparingsförslag som på olika sätt har hotat delar av verksamheten.

Även Maria Ungdom har fått skära ned under mandatperioden. Missbruket ökar i ungdomsgruppen och majoriteten svarar genom att spara på Maria Ungdom.

Att Sveriges största stad inte har råd med Jourhavande Kurator och samtidigt är villiga att lägga miljoner på Victorias bröllop är helt i linje med majoritetens syn på sociala frågor.

Nedskärningar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden påverkar stadens hela socialtjänst, samtidigt som nedskärningar i stadsdelsnämnderna påverkar den centrala socialtjänsten. Att påstå att uppsökarenheten för vuxna kompletterar stadsdelsnämndernas uppsökande verksamhet är fel. Vilken stadsdel har uppsökare efter midnatt som riktar sig till missbrukare i innerstaden? Hur många uppsökare finns det i stadsdelarna som arbetar med vuxna i city?
Hela 4,5 mnkr skärs ned på ledsagarservice. Funktionsnedsatta verkar inte räknas som kärnverksamhet! Kvalitén kommer att urholkas och brukarna drabbas mycket hårt. Stadsdelsförvaltningarna köper allt mindre tjänster av stadens boenden för familjer med barn i åldrarna 0-12 år. Frågan är vad stadsdelarna gör i stället? Vad är alternativen?

Totalt 70 personer inom verksamheterna är övertaliga. Vi i oppositionen är oroliga. Inte bara för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden utan för hela stadens sociala verksamhet. Socialtjänsten i Stockholm blöder.

Andra som bloggat är Maria Ferm, som skriver om de felaktiga siffrorna som florerade bland Alliansens partiledare i söndagens partiledardebatt. Samma tema tar Alliansfritt upp i sin postning och Johan Ulvenlöv berättar vem det var som var först med nyheten om Reinfeltds bluff.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant.

2 Responses