Jag ser i dagens DN att Aldo Iskra, kd:s politiska talesman i Malmö har problem med att hålla ordning på partiets pengar. Han tror visst att dem är hans egna. En liten skandal med andra ord. Sådana inträffar i alla partier och organisationer till och från. Det är bara det att oegentligheterna får större uppmärksamhet om den tafflande personen har anknytning till arbetarrörelsen. Se artikel i DN.

One Response

  1. Inga stora rubriker i versaler när vi har konservativa representanter som bedöms ha fuskat med pengar. Det kan tyckas vara upprörande om man förutsätter att objektiviteten finns inom journalistiken, vilket den bevisligen inte gör. Mycket händer i världen och man måste vara selektiv som journalist. Huruvida det sker medvetet eller ej så framhävs det som journalisten anser vara mest vitalt.

    /Amir Sariaslan