LO-tidningen rapporterar idag om beslutet att införa rökförbud på landets häkten och fängelser. Den 1 januari nästa år träder beslutet i kraft och då är det slutrökt inomhus på alla fängelser och häkten, både för intagna och anställda.

Jag tycker att det är en ytterst tveksamt beslut och undrar verkligen hur detta ska tas emot på landets anstalter. Att anställda slutar att röka på arbetstid är positivt men jag tror att det blir svårare att motivera de intagna och häktade. Här kan det komma att uppstå en hel del bråk och oro. Mer resurser vore naturligtvis på sin plats men det vet vi ju med all säkerhet att det inte kommer finnas utrymme för. Det här bäddar klart för en hårdare kultur på våra anstalter.

– Rökfritt är bra, men det är inte problemfritt. Vi skulle behöva ta in extra personal i början för att hålla säkerheten uppe, säger Lars Sigfridson som är ordförande i Sekoklubben på Kronobergshäktet i Stockholm.

Med rökförbud tror jag arbetsmiljön blir ännu mer destruktiv och hårt. Jag är nog lite tacksam för att jag slutat arbeta inom kriminalvården.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om:

5 Responses

  1. Det är kränkande att länka ihop straff med förudmjukande nazistfazoner. En anställd har ett val att sluta jobbet eller röka. Interner har inget val förmyndarfasoner kränkande och jag hoppas att internerna gör revolt. undrar hur folk skulle reagera om det blev förbjudet i hela sverige. Men det är klart internerna är bara andra handspersoner och dom ska ha det även om dom är oskylldigt dömda. Kriminal “vård” varför heter det så?? Den enda vår dom har är gräsmmatte “vård”

  2. Hej Bruce

    Det är mycket möjligt att vi är för pessimistiska vad gäller förbudet att röka på våra anstalter.

    Det är i grunden positivt att folk inte röker eftersom rökningen är ett sådant gift. Klarar man övergången till en mer hälsosam miljö för både klienter och personal så är det bara bra. Det verkar som om åtminstone Kumla är på bra väg, se nedan.

    ”Från och med den 1 januari införs rökförbud inomhus på fängelserna. Och redan har antalet rökare på Kumlafängelset minskat kraftigt. Från att hälften av fångarna rökte så är det efter en satsning mot rökning under hösten nu bara var fjärde som röker, säger fängelsets hälsoutvecklare Kristina Molin.” Länk till artikeln.