Jag är alldeles övertygad om att bloggen har en viktig roll att fylla för kommunikationen mellan politiker och väljare. Särskilt då för den lokalt aktive politikern. Ändå är det få lokalpolitiker som bloggar. På det lokala planet borde det vara rätt enkelt att skapa en mer direkt kontakt mellan politiker och väljare. Här har bloggen en framtid.

Att blogga tar en viss tid i anspråk och tid är något som lokalpolitikern inte har så särdeles gått om. Den andra faktorn som jag tror gör politikers bloggande sällsynt är bristen på teknisk kunskap. Trots att det inte alls behövs särskilt mycket kunskap för att sätta igång en blogg hos exempelvis blogger tror jag ändå att det räcker för att avskräcka en del.

Jag tror att politiker ibland skulle tjäna på att stanna till ett tag, formulera lite tankar och åsikter och skriva ner dem, i bloggform då förstås. Det är bra om det hela hålls i en personlig och egen ton. Det skrivna kan både vara ur den privata sfären och från den politiska verkligheten som omger lokalpolitikern.

Två stycken som jag tycker gör detta väldigt bra är Maryam Yazdanfar och Nathalie Sundesten Landin som bloggar mycket och bra från Solnas respektive Sundbybergs lokala horisonter.

One Response

  1. Det vore väl en möjlig lösning att integrera bloggarna i ett större redan existerande ramverk, ex. kommunens/partiets hemsida, i alla fall i de sammanhang där bloggarnas innehåll skall vara mestadels yrkesmässigt?
    En sådan lösning skulle vad jag tror ge en starkare anknytning mellan privatpersonen Politikern och politikern Politikern, eftersom en personlig röst skulle presenteras inom politikens ramverk. Det är i min mening en ganska stark PR-vinst.
    Dessutom skulle det bli lättare för de enskilda politikerna att blogga eftersom de inte behöver registrera sig eller konfigurera något själv. Om detta dessutom kombinerades med ett e-post-till-blogg-system där e-post till en viss adress läggs upp som inlägg i bloggen skulle hanteringen bli ännu enklare.

    Den nya tekniken presenterar minst lika många kreativa lösningar som hinder, med andra ord.
    Det är i alla fall en spännande tanke.