Paneldiskussion på jobbtoppmötet 12 maj 08

Företagare och socialdemokratiska kommunalråd från Borlänge, Göteborg, Linköping och Kalmar diskuterar den socialdemokratiska inriktningen för jobbpolitiken. En belysande och bra diskussion. Kollektivavtal är bra tycker panelen. Dock kan det ibland uppstå problem och dessa skulle kunna lösas smidigare. Carl Bennet som deltar som representant för industrin menar att socialdemokratin är framåtriktande och väl förankrad i verkligeheten.

Genomgående för den process som socialdemokratin har arbetat med sedan valförlusten 2006 är att rörelsen är en lyssnande och en analyserande rörelse. Det märks inte minst på detta jobbtopmöte. Med självförtroende hävdar rörelsen att den är på rätt väg. Detta är någonting annat än högerns plakatpolitik.

Småföretagaren står i centrum, samarbete och enkelhet är nyckelord som dyker upp i diskussionen. Moderna socialdemokrater gillar att företagarena tjänar pengar det är då helt klart efter denna paneldiskussion.

Uppdaterat:
Följande deltog i paneldiskussionen: Björn Tielman företagare och Lena Micko kommunalråd från Linköping. Johan Persson kommunalråd och Anders Bäckman företagare från Kalmar. Stefan Karlsson, Charlotte Carlsson företagare och Anneli Hulthén kommunalråd från Göteborg. Nils Persson kommunalråd och Lennart Rylander företagare från Borlänge. Carl Bennet företagare och Ola Asplund, utredningschef på Metall.
/Uppdaterat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant.

2 Responses

 1. Växthuset Sverige
  Närproducerad mat (nya förädlingsmetoder= transport, energi, nya glaskonstruktioner mm= billigt å bygga etc)
  Fackförbund etc också har del av det. Tex metangas produktion (bränsle mm).
  Jfr vetenskapliga appliceringar.
  Istället omfördelningar till div så omfördela detta (miljöfrågan).

  Jfr lantbruksarbetarna förr i tiden (klädde upp sig men hade förstört sina kroppar). Tänk idag med produktivitet etc (jfr med forna tiders vetenskapsmän och framsteg idag).
  Moralen etc som “älska din nästa som dig själv”

  Jfr c etc (skitparti= vill ju egentligen tjäna död materia)
  Egenintresset mot allmänintresset/medmänniskan

  Jfr utv high tech och tex solljusets (fusionsprocess) som ger fotosyntes och växt (ung som dubbla DNA strängarna= utv behöver båda för symbios eller stabilitet)
  Hermeneutisk spiral= vi lär oss hela tiden i ömsesidigt samspel
  Jordbruk och high tech
  Växer ju enligt fibonacci (vi behöver också ekologisk växt eller då mänsklig)
  För nationen Sverige (ära vårt förflutna jfr bondeståndets/landsbygdens påverkan/inflytande/arbete för historien)

 2. Jaha, Björn! Jag är inte riktigt säker på om jag hänger med i din argumentation.

  Men nytänkande verkar det ju vara på något sätt ialla fall. 😉