Jisses, vad vi har kämpat. Hela detta år, till en början lite löst men varefter tiden har gått så har vi ökat takten. Efter semestern i juli har det varit full fart hela tiden. Jag är nöjd, jag tycker inte vi kunnat göra på något annat sätt. Vi har varnat för systemskifte, orättvisa och sänkta löner. Vi har pekat på att de ”Nya Moderaterna” inte skiljer sig nämnvärt från de gamla. Vi har också en mycket allvarlig händelse i Folkpartiets spioneri, en händelse som borde sätta stora avtryck i opinionen. Tänka sig att moralens väktare kommer undan så lätt.

Vi har uppförsbacke sista vägen. Det är inte säkert att vi orkar ända fram. Siffrorna ikväll är dystra men vi vet sedan tidigare att vi inte kan lite på mätningarna. Än finns det hopp. Den största seger tar den som redan är uträknad och reser sig på tio och vinner.

One Response

  1. Pingback: Anonymous
  2. Pingback: In Your Face
  3. Ni hade kunnat erkänna de samhällsproblem som finns men som ni inte vill se och erbjuda en politik för detta. Istället valde ni att fokusera allt på Negative Campaigning, det har ni nu med all rätta blivit bestraffade för.