Ett tredjedels år har förflutit av 2008 och det är dags för Tertialrapport 1. En Tertialrapport är en rapport som redovisar stadsdelnämndens verksamhet under fyra månader. Nu ska min nämnd i Bromma redovisa resultatet av årets fyra första månader. För detta har vi ett extra möte i morgon tisdag. Det är mer spännande än det låter.

Rapporten löper om 43 sidor och den är väl strukturerad och överskådlig. Kort kan man säga att verksamheten följer majoritetens uppgjorda stigar. Kommunfullmäktiges så kallade inriktningsmål säger man sig kunna uppnå här i Bromma till stor del.

Det finns två undantag som lyser igenom i rapporten. Det ena är målet att ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas”. Detta mål man inte når upp till men jag ska inte fördjupa mig i detta denna gång. Utan jag vill mera peka på att man inte heller når det för majoriteten så viktiga målet ”Jobb istället för bidrag”.

Jobb istället för bidrag, måste väl sägas vara flaggskeppet för majoriteten. Och det misslyckas man alltså med. Stämmer då inte den rosenskimrande verklighet moderaterna nu gör sitt bästa för basera ut i medierna?

Nej, inte om man tittar prognoser och fakta som faktiskt finns att tillgå både från landet i stort och som här från en enskild välmående stadsdel i Stockholm. I hälften av landets kommuner ökar nu behovet av försörjningsstöd. För Bromma så pekar prognosen för ekonomiskt bistånd på ett underskott för stadsdelen på hela 3,5 miljoner kronor.

Jag har tidigare skrivit om att Jobbtorget i Vällingby, det som även ska tjäna oss i Bromma har misslyckats helt. Enligt de beräkningar stadsdelsförvaltningen har gjort skulle 16 hushåll per månad ha fått arbete och egen försörjning genom Jobbtorget, sedan årets början för att budgeten ska vara i balans. Nu har Jobbtorget i Vällingby bara klarat att få 14 hushåll i egen försörjning, till mitten av april.

För mer än hälften av de som söker försörjningstöd är Jobbtorget inget alternativ när det gäller att få hjälp att bli självförsörjande. Det handlar om personer som av olika själ står långt ifrån arbetsmarknaden. Personer som jag själv vill kategorisera som de som verkligen står utanför. Utanförskapet finns här mitt i bland oss trots att moderaterna säger att de har botat oss alla från detta hemska öde.

Nu hoppas stadsdelsförvaltningen på en bättre höst. Få ser hur detta går nu när arbetsmarknaden viker.

Det som verkligen ororar mig är den mycket stora ökningen av ärenden till Individ och familjeomsorgen. Ärendeökningen under årets tre första månader är 54 % högre än 2006. Insatserna för barn och ungdom prognostiseras gå med ett underskott på 0,4 miljoner kronor.

Det ska bli intressant att höra nämndens moderater på morgondagens möte. Vad kan de har för förklaringsmodeller för detta taskiga utfall, tro?

Har vi måhända för mycket av morötter och för lite av piska?

Andra siffror i korthet:
4 flyktingar har fått arbete under 2008.
Andelen vuxna bidragstagare i Bromma steg mellan februari och mars i år med drygt 20 personer.
I mars fanns 450 vuxna bidragstagare i stadsdelen.
I mars månad levde 198 barn i familjer som var beroende av försörjningstöd i Bromma.

————————————————————————————————————–
Under strecket läser jag att Kulturbloggen utmanar oss att samla uppgifter om överallt och allt där högern säljer ut Sverige.

Claes Krantz har gett sig i kast med ”Poddarna” och sänder numera Podsändningar från sin blogg Claeskrantz.se. Kul och häftigt initiativ. Ämnet för den första podsändningen är Finanspolitiska rådets rapport som kom häromdan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , och annat intressant.

7 Responses

 1. Pingback: In Your Face
 2. Min kära vän, varför skriver du inte lite grann om allt som sossarna och kommunisterna misslyckades med?

  Nej, just det.
  Serverns kapacitet är ju begränsad!

 3. Aleks

  Ursäkta, men jag känner nog inte dig. Så ”kära vän” får du vänta med att kalla mig tills vi träffats i den verkliga världen.

  Vidare ska du ska veta det att min server’ s kapacitet är enorm 😉

  För övrigt försöker högern med benäget bistånd från mången ledarskribent i landet, visserligen utan större framgång hos opinionen basunera våra misslyckanden ideligen. Det är bara friskt att vara en motpol till detta.

 4. Kan riktigt höra ALeks röst, så full av galla att snubben är fem sekunder från att börja gråta…

  Visst gör det ont när illusioner brister, Aleks?

 5. Pingback: Eniro - Nyhetssök