Jag har tidigare berättat om att prognosen för ekonomiskt bistånd i år pekar på ett underskott för min stadsdel Bromma på hela 3,5 miljoner kronor och att det i mars i år fanns 450 vuxna bidragstagare i stadsdelen, en summa som ökar.

Detta är siffror som tåls att upprepas och att reflektera över. Vilka människor, vilka problem och öden döljer sig bakom dessa siffror?

Stefan Jonsson skriver förtjänstfullt om detta i DN idag. Han slår fast att det förekommer strukturell diskriminering i Sverige. Om att vi vet varför många med invandrarbakgrund hamnar i “utanförskap”. Saken är den att vi politiker inte tar till oss den kunskapen och de förslag som forskningen har kommit fram med på senare år.

Stefan Jonsson påminner oss om att den etniska diskrimineringen är klarlagd i två var för sig gedigna betänkanden, den ena är Paul Lappalainens “Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige” (SOU 2005:56) den andra är Masoud Kamalis “Integrationens svarta bok” (SOU 2006:79).

Varför det är svårt för de styrande att verkligen omfamna kunskapen om diskriminering kan man fundera över en stund. Möjligen delar man inte forskningens vision, den om att eliminera eller åtminstone minska den strukturell diskriminering i Sverige.

Regeringen vill nu sänka lönekraven för nystartsjobben. Nystartsjobbsreformen var tänkt att vara ”den låga tröskeln” in på arbetsmarknaden för de som länge har stått utanför. Men reformen har hitintills varit ett misslyckande. Nu tar regeringen nya tag och sänker lönerna under kollektivavtalsenliga löner.

Nyamko Sabuni föreslår idag att diskrimineringsgrunderna ska utvidgas. Vikt, längd och utseende ska också bli disrimineringsgrundande. Detta låter så bra, rent fantastiskt bra att vi har en jämställdhetsminister som verkligen levererar.

Faktum är att hon försöker blanda bort korten. Hon tar bort fokus från makt, resurser och inflytande. Dessa grunder räknas inte i hennes värld trots att hon borde kunna luta sig mot modern forskning och landets främsta forskare på området.

Regeringen har ingen avsikt att minska den strukturella diskrimineringen i vårt land. Deras avsikt är att få så många i arbete som möjligt, till vilka löner som helst. Det vill säga löner under avtalade nivåer.

Man vill bota utanförskapet med billig arbetskraft. Helt plötsligt så står då högern där den alltid har gjort. Som en garant för ökade orättvisor, billig arbetskraft och utanförskap.

Läs Stefan Jonssons artikel i DN.

—————————————————————————————————-
Under strecket hittar jag Roya som skriver om samma tema. Björn skriver om nystartsjobbsreformen och de sänka lönekraven och så Ilsemarie som skriver om billiga tjänstejon.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant.

6 Responses

  1. Inom de flesta vetenskaper måste man lägga fram bevis för sina teorier. Kamali bestämde sig för att det fanns en strukturell rasism, utan att ha något vetenskaplig bevis för detta. Självklart får han mothugg. Stefan har fel i allt han skriver. Kritiken mot mana, som kallar invandrare för “husnegrer”, är tydligen också rasistisk. Resten han skriver är lika galet