Ja, den går vidare. Ännu har inte avtalet fått godkänt i Stockholms kommunfullmäktige. Beslut väntas på något av mötena i mars, den 3:e alternativt den 17:e mars.

Protesterna växer och sprider sig. Bromma Kyrka Villaägarförening (BKV), länk har tagit upp frågan om det nya avtalet till granskning.

De skriver:

Du känner säkert till att man i Stadshuset beslutat att förlänga avtalet med Luftfartsverket (LFV) avs. Bromma Flygplats i ytterligare 30 år.

Vår villaägarförening, Bromma Kyrka Villaägarförening (BKV), beslutade i höstas att sätta sig in i frågan. Även om de flesta i styrelsen, och säkert också bland de boende, är positivt inställda till flygplatsens fortlevnad, så kunde det inte skada att förstå hur avtalet ser ut och hur våra politiker tänker sig framtiden. En särskild grupp, där vi ingår, bildades för ändamålet.

De erfarenheter vi hittills gjort är häpnadsväckande!

Avtalet är tandlöst och lämnar i princip LFV fria händer att inom lösa & vida ramar agera självständigt betr. hur regelverket kring Bromma Flyg ska tillämpas. ”Räven sätts att vakta hönshuset!”

Fem barnläkare bosatta i Bromma Kyrka och Bällsta har skrivit till fullmäktiges samtliga ledamöter, de skriver bland annat:

Undertecknade barnläkare, boende nära Bromma flygplats, har tagit del av texten rörande förlängning av nuvarande avtal mellan Staden och Luftfartsverket beträffande Bromma flygplats. Vi är övertygade om att ni politiker har de bästa intensioner för stockholmarnas del i så mening att en planerad utvidgning av flygtrafiken skall vara till gagn för regionens framtida ekonomiska utveckling.

Samtidigt är vi förvånade över att avtalet i sin nuvarande skrivning är så tandlöst när det gäller miljöfrågorna och detta år 2008, när miljöfrågorna står högt på agendan. Vi tycker också att avtalet saknar respekt för den kommande generationen, när man vill binda upp avtalet på 30 år utan möjlighet för staden att omförhandla. Länk till brevet.

Medvetenheten över det nya avtalets brister ökar med andra ord. Detta är en fråga där majoriteten förlorar i anseende och respekt hos många grupper i och utanför Bromma.

Länkar till dokument som berör det nya avtalet för Bromma flygplats. Dokumenten kommer från Stockholms stad och är i PDF-format.

» Länk till avtalet mellan Luftfartsverket och Stockholms stad.

» Länk till miljöförvaltningens remissvar avseende avtalet.

» Länk till exploateringsnämndens förslag till beslut.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

One Response