Med e-post och Internet har en ny form av trakasserier uppstått. Bris rapporterar om detta i sin årsrapport från 2005 som kom för en liten tid sedan. Bris hade förra året kontakt med 700 unga som utsatts för virutuell mobbing eller förtal via mejl, sms och Internet. I deras fall är omgivningens avståndstagande sällan så entydigt som för Fredrik Reinfeldt.

3 Responses