I dag är det en spännande dag för mig. Jag har initierat en blocköverskridande kampanj i min stadsdelsnämnd. En kampanj där alla partier avser att delta och där alla har samtyckt till den text som står på det flygblad, se nedan som vi ska dela ut till allmänheten idag klockan 16.00 vid Brommaplan. Flygbladsutdelningen sker tillsammans med Bromma föräldraföreningar och vår i Bromma lokala drogpreventiva samordnare.

Kampanjen har tre syften. För det första att fästa uppmärksamheten på att när vi föräldrar bjuder våra ungdomar på alkohol i hemmen så får det negativa konsekvenser för de ungas alkoholvanor längre fram.

För det andra att föra upp frågan om alkohol och drogprevention, särskilt bland ungdomar och unga vuxna på stadsdelsnämndens agenda.

Och för det tredje öka och förbättra samarbetet mellan politikerna och föräldrarna. Två mycket viktiga grupper i kampen mot alkoholskador.

Vi får se hur det går idag. Spännande och roligt är det i alla fall. Nedan är den text som vi ska dela ut.

Ingen alkohol till unga under 18 år

Vi politiker i Bromma stadsdelsnämnd samt föräldrar i
föräldraföreningarna i Bromma lovar att efter bästa
förmåga motverka ungdomars och unga vuxnas
alkoholkonsumtion här i vår stadsdel. Vi ska arbeta för
en ungdomskultur i stadsdelen där alkohol inte är ett
naturligt inslag.

I gengäld vill vi att ni boende i Bromma inte köper ut
alkohol till ungdomar, samt att ni inte bjuder unga på
alkohol. Det är vår fasta övertygelse att ungdomar
under 18 år inte ska dricka alkohol.

Politiker och föräldrar i Bromma.

2 Responses

  1. Pingback: 18