Det briserade en bomb här i Bromma tidigare i veckan. Man, det vill säga rektorsgruppen för alla grundskoleenheter meddelade, ivrigt påhejade av moderaterna i stadsdel och stadshus att dem ämnar försöka bolagisera hela grundskolan i Bromma. Det vill säga samtliga grundskolor i stadsdelen. Moderater och folkpartister har åter igen visat på vad man egentligen menar med valfrihet. Det blir med andra ord omöjligt att välja en kommunal skola för sitt barn i framtiden om man bor i Bromma.

Det finns en stark och uttalad vilja att bolagisera och det kommer man sannolikt att lyckas med. Eftersom man har bråttom väntar man inte utan löser eventuella problem som kan uppstå i så att säga farten. Till sin hjälp har man ett helt ”avknoppningskontor” inne i stadshuset.

Frågan om en skola för alla är viktig i diskussionen om avknoppning, tycker rektorn Lars Gustafsson.

–Hur blir det om alla ska vara friskolor? Vem har ansvaret för elever som vill hoppa av en skola? Det finns jättemånga frågor att få svar på. Länk SVD.

Vad som har fått rektorena för Brommas grundskolor på dessa tankar är att ansvaret för grundskolan från och med den 1 juli flyttas från stadsdelsnämden till en gigantisk utbildningsnämnd, centralt i staden. En byråkratisk och svårmanövrerad koloss med drygt 11 000 anställda och en omsättning mellan sex och sju miljarder kronor. Man insåg därmed att risken för kvalitetsförsämringar var uppenbara och ville helt enkelt inte utsätta sin mycket väl fungerande verksamhet för detta lappkast.

Någonstans i eländet är man tacksam för att rektorerna väljer att behålla den gemensamma strukturen med alla skolor i samma bolag och att dem inte ämnar bilda små fristående enheter. Dessutom ska detta stora skolbolag inte kunna välja vilka elever som börjar på skolorna då de tänker behålla det kommunala skolpliktsansvaret.

Rektorena för brommas skolor träffa Skolverket nästa vecka. För att kunna starta hösten 2008 måste en ansökan gå in före den 1 april i år.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , , .

One Response

  1. Ja, herregud…
    Fast då kanske de får börja tänka i termer av vilken kvalitet de erbjuder eleverna och deras föräldrar.

    Vore det inte i stället självklart att man alltid skulle välja den närmaste skolan, om man inte hade speciella egna ideer om lämplig pedagogisk form. Politikernas och skolledarnas uppgift borde ju vara att erbjuda alla elever fullgod utbildning. Nu verkar valfriheten betyda att man kan välja en annan skola om man är missnöjd med den man går i. Det är någonslags omvänd konkurrens där ingen vill vara bättre än “normen”.