Regeringen har fattat beslut om att bevilja totalt 90 miljoner kronor till storstadsområdenas kommuner och landsting för 2005 för förebyggande verksamhet mot hiv/aids. Samtidigt som Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm deltar i försöken att ta fram ett HIV-vaccin i samarbete med Tanzaniska läkare. Till denna studie behövs personer som deltar i projektet. Intresserade kan läsa mer på länken – vaccinationsstudie.

Smittspridningen av HIV i fram för allt utvecklingsländerna är enorm. Men även här i Sverige blir det problem när medvetenheten om HIV hos allmänheten och i synnerhet ungdomen minskar. Ok för att vi har bra bromsmediciner men det är fortfarande ett hårt slag att drabbas av HIV.

One Response