Hoppsan, mitt uppehåll i bloggandet vart betydligt längre än vad jag avsåg i december. Men så är det, ibland tar luften slut. Hösten förra året var tuff, jag har varit aktiv på väldigt många fronter och det har tagit ut sin rätt. Så jag behövde vilan under julen, det är helt klart.

Nå, vad hände 2007? Vad är mina korta reflektioner över året som gick?
Två händelser tycker jag sticker ut betänkligt. Den första är klimatdebatten och den ökande medvetenheten om det växande problemet med den globala uppvärmingen. Detta är en utveckling som skrämmer mig mycket. Nu hoppas jag på en vettig president i USA, en som inser läget och agerar därefter.

Den andra är regeringens bekymmer, raset i opinionsmätningarna. En välkommen situation för mig som aktiv socialdemokrat naturligtvis. Situationen orsakar säkerligen mycket huvudbry bland högerns allierade. Faktum är att bara en tredjedel av svenskarna upplever sig gynnade av de borgerliga samhällsförändringarna. Stödet är rent klent bland landets kvinnor, 49 procent anser sig missgynnade av regeringen enligt undersökning i tidningen Focus.

Trots triangulering och anpassning till socialdemokratiskt språkbruk har man inte lyckats övertyga folket om det nödvändiga att i högkonjukturens tidevarv spara på dem som har det sämst ställt.

För Brommas del så finns det en del att reflektera över. Borgarna i Stockholms stadshus med moderaterna i spetsen har, oppositionen ovetandes tecknat ett nytt avtal för flygverksamheten på Bromma flygfält. Man gick till val på att förlänga avtalet i 15 år. Istället verkar, avtalet är ännu inte beslutat i fullmäktige som vi får ett avtal som löper över hela 30 år. Dessutom så har man sett till att avtalet bara kan sägas upp av Luftfartsverket, Stockholms stad och Stockholms väljare kan ingenting att säga i frågan.

Stadsdelens ledande politiker har under året tagit rejäl sats för att hinna med att avknoppa så mycket som möjligt under mandatperioden. Planerna har grusats en del då en privatperson överklagade ett av besluten, avknoppningen av Ängbybarnens förskolor till Länsrätten. Personen tyckte rimligen att 300 000 kronor, som det övertagande företaget är tvungen att betala för 5 förskolor, sammanlagt 13 avdelningar var för billigt.

Avknoppning är för övrigt ett av favoritorden i det borgliga nyspråket men i det här fallet med avknoppningen av Ängbybarnens förskolor så kände sig den politikska ledningen och stadsdelens förvaltning tvungna att ändra språkbruket för att få gehör i Länsrätten. Nu hette det nedläggning, nedläggning av kommunal verksamhet med andra ord vilket inte alls är lika fint som avknoppning får man förmoda.

Det finns mer att säga om den politiska utvecklingen 2007 naturligtvis, både för landet men även för Bromma. Men detta fick bli kort. Dagspolitiska händelser pockar också på uppmärksamhet.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

One Response