Innan vi börjar diskutera en eventuell framtid för den svenska kärnkraften bör vi väl försöka se till att dem verk vi har rullar väl och är tillräckligt säkra….

Nya sprickor har upptäckts på kärnkraftsreaktorn O 3:s styrstavar, mindre än ett halvår efter att alla stavar har bytts ut av samma orsak, skriver Oskarshamns-Tidningen. Citat DN.se

Media:
DN.se – Nya sprickor i stavar på kärnreaktor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , och annat intressant.

5 Responses

 1. Det är ju just det man gör. Inspektionerna har fungerat och fångat upp ett potentiellt problem långt innan det har kunnat hota säkerheten.

  Dessutom… detta är reaktordesigner av andra generationens kärnkraft från 70-talet. Reaktordesigner från 2010-talet kommer att vara magnituder säkrare. Redan idag tar man fram designer för generation III+ som är “walk-way safe”, det vill säga om så ens hela personalen plötsligt bara går bort ifrån kontrollerna skall reaktorn vara säker och ej kunan skada någon. Generation IV sedan, ännu säkrare.

  Och det säger sig nästan självt… eller hur? Vilken är säkrast: en bil från 1970 eller en bil från 2010? 40 års erfarenehet, forskning och utveckling sätter sina spår på säkerheten. I man-timmar räknat är vi minst 5 gånger mer kunniga om kärnkraft idag än vad vi var när våra nuvarande verk byggdes.

 2. Detta visar på en svaghet med dagens kärnkraftverk, det kan jag hålla med om, men det är snarare ett argument för att satsa på ny kärnkraft med molten salt reaktorer. Smält bränsle, inga sprickor eller härdsmältor möjliga. Så finns det en rad andra fördelar också förstås.

 3. Tack för kommentarerna Michael och Stahlvogel!

  Magnituder, det är ett fint ord det!

  Fortfarande behöver dock kärnkraften uran. Fortfarande lämnar kärnkraften avfall efter sig som är livsfarligt i många många, (ursäkta) jävla år!

  Dessutom så tror jag att en fortsatt satsning på kärnkraften är ett allvarligt hinder för utvecklingen av förnyelsebara energikällor.

 4. Fortfarande behöver förnybara (inte förnyelsebara) energikällor järn, koppar, neodymium (vindkraft), arsenik, gallium, germanium, indium (solkraft) som måste brytas ur marken i långt större mängder än det uran vi behöver. Hela ditt livs energibehov ryms i 7 sockerbitsstora bitar uran. Byter vi till moderna designer som använder uranet fullständigt istället för dagens öppna bränslecykler, så blir motsvarande mängd en halv sockerbit.

  Hur många vindkraftverk får du för en halv sockerbit järn?

  Restbränsle från kärnkraft är farligt i ca 100 000 år. Allt annat miljöfarligt avfall du lämnar efter dig i farligt för alltid. Restbränsle från kärnkraft har naturen själv bevisat att det kan förvaras säkert i miljarder år utan att det flyttar på sig. Googla på “natural nuclear fission reactors” och “Oklo”.

  Och varför skall vi satsa så mycket på förnybart? Miljövinsten är minimal eller ickeexisterande i jämförelse med kärnkraft. Utsläppen utslaget på mängden producerad energi är lika stora. Förnybart, vattenkraft undantaget, har kraftiga tillförlitlighetsproblem, är lynniga och möter inte våra behöv. Faktum är, tittar man på vad vi menar med “Hållbar utveckling” (vilket är vad som står inskrivet i vår grundlag att vi skall sträva efter), så uppfyller kärnkraft defintitionen på hållbarhet, medan saker som vind och solkraft failar stort.

  http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/02/15/trodde-du-fornybart-ar-hallbart-tank-efter-igen/

  Så varför skall vi slänga pengar på förnybart? Kärnkraft håller oss mer än väl tills dess att alternativ som slår ut såväl nuvarande kärnkraft som sol och vindkraft finns på banan. Varför är förnybart så bra? Vattenkraft, gärna… men säg den politiker som vill exploatera de orörda älvarna.

 5. Ja just det… jag glömde nämna: med moderna reaktorer och vettiga bränslecykler sjunker behovet av lagringstid för använt kärnbränsle till ca 500 år.