Idag uppmärksammar vi den svenska förskolan. Bäst i världen. Politiskt djur som jag är stod jag tidigt i morse och delade ut flygblad utanför en förskola i Minneberg, Bromma. Jag och mina utdelande kamrater söker stöd för att försöka bevara den goda kvaliteten i förskolan och vill göra folk uppmärksamma på att moderaterna i Stockholms stadshus sparar 32,5 miljoner kronor i år på förskolan.

Moderaterna har också sett till att den avgiftsfria månaden har tagits bort. Det blir 420 – 1 260 kronor mer att betala för småbarnföräldrarna med barn på förskola.

Dessutom så har barngrupperna vuxit och blivit för stora i 9 av 14 stadsdelar i Stockholm. Till allt detta som hotar kvalitén i förskolan så kommer då vårdnadsbidraget. Ett bidrag som går stick i stäv med allt annat den borgerliga regeringen säger sig stå för.

Det finns med andra ord en viss risk för att vi efter denna mandatperiod inte längre har världens bästa förskola.

Läs även andra bloggares åsikter om , , och annat intressant.

—————————————————
Under strecket hittar vi Tord Oscarsson som redogör för den socialdemokratiska offensiven.
Vidare hittar vi här också David Samuelsson som undrar stort vem som ska trösta regeringen.

3 Responses

 1. Har du någon uppgift om vilka de där 32,5 miljonerna vi sparar skulle vara?

  Utöver kompensation för prestationsförändringar erhöll förskoleverksamheten 152,4 miljoner extra 2008. Vi höjde dessutom förskoleschablonen med 4,4 procent:

  Grundschablon 1-3 år,
  2007 – 119 910
  2008 – 125 145

  Grundschablon 4-5 år,
  2007 – 100 660
  2008 – 105 055

  Allmän förskoleschablon,
  2007 – 47 840
  2008 – 49 930

 2. Per!

  Ni moderater lägger besparingskrav på samtliga verksamheter i Stockholms stad.

  Först lägger ni på sedan drar ni ifrån, det är den gängse gången i fullmäktige. För förskolans del tror ni att det ska gå att spara på lokaler och administration.

  Resultatet kan komma att bli att personal får gå.

 3. Ett förtydligande Per!

  I Stockholms budget för 2008 står det under Stadsdelsnämnderna, Pedagogisk verksamhet: förskoleverksamhet:

  Minskade kostnader 1,5 procent för lokaler, administration etc: 32, 5 mnkr. Det är alltså en samlad besparing på verksamheterna över hela staden.