Så var det dags igen för ännu en kritisk artikel om den svenska skolan från folkpartistiskt håll. Under veckan i Almedalen hade Folkpartiet åter reserverat plats på DN’s debattsida. I den då publicerade debattartikeln var man kritisk mot skolledarnas bristande vilja att ge våra barn mer läxor. Man sätter sig här till doms över undervisningen och försöker tillrättavisa lärarkåren. Med vilken rätt kan man fråga sig? Det kan inte vara rikspolitikernas uppgift att detaljstyra undervisningen. Till detta har vi en professionell lärarkår vars yrke är att veta ofantligt mycket mer om inlärning och pedagogik än herrskapet Leijonborg och Björklund.

Ända sedan 1970-talet då den så kallade Kunskapsrörelsen var i ropet har kritiken mot den svenska skolan fått stor plats på tidningarnas debatt och ledarsidor. Man har kritiserat den rådande ordningen och kallat allt nytänkande för flum. Avvikande röster i debatten har sällan givits någon plats. Lärare, skolledare och forskare släpps helt enkelt inte in på de stora tidningarnas debattsidor.

”En kritisk debatt om den svenska skolan behövs. Kritik är nödvändig för reflektion och förnyelse. Men om den ska bli meningsfull måste tyckandet om skolan och utbildningspolitiken i dag och i ett framtidsperspektiv grunda sig på fakta, kvalificerade analyser och den moderna forskningen om lärandet.”

Ljunghill, Svensson, Motbok – om det ideologiska sveket mot skolan

Folkpartiets Lars Lejonborg och Jan Björklund är de nu klart ledande i den ständigt pågående svartmålningen av den svenska skolan. Med benäget bistånd från DN som generöst bidrar med plats publicerar de den ena kritiska debattartikeln efter den andra. De så kallade skolliberalerna målar upp en mycket mörk bild av situationen i landets skolor. Man menar att den svenska skolan befinner sig i en djup kris, elevernas kunskaper är alldeles för dåliga, det är kaos på lektionerna och att skolledarna inte klarar av sitt jobb bland annat.

Det är en djupt osaklig debatt Folkpartiet för. Det finns inte en enda sanning om den svenska skolan. Det finns flera sanningar, beroende på vilken skola man talar om. FP talar sig varm för de enkla lösningarna och väljer att bortse från komplexiteten i frågan. Så går debatten idag och så gick den på Kunskapsrörelsens tid på 1970-talet. Man förespråkar lösningar som en strikt ämnesindelning, mera läxor, prov och betyg. Man säger sig slå vakt om kunskapen. Dolnald Broudy, sammanfattar tänkvärt i tidskriften Krut, 1994:

”En skoldebatt där varje reformpedagogisk tradition är misstänkliggjord på förhand, eftersom ‘reform’ förknippas med socialdemokrati, statlig centralbyråkrati och uppifrån-progressivism. En skoldebatt där debattörer år ut och år in kan turnera de populäraste honnörsorden utan att någonsin tvingas precisera sig, och sånär lyckas göra ordet ‘kunskap’ lika tömt på innehåll, förbrukat och oanvändbart som när skoladministratörer, förlagsredaktörer och alternativpedagogiska entusiaster under 1970-talet fördärvade ordet ‘dialog’.

Utan kunskap om skolans historiska och sociala villkor blir skoldebattens alla patentmediciner verkningslösa. /…../

De lärare, elever, föräldrar och andra som träget arbetar för att göra skolan drägligare och mera lärorik, vet att en återgång till skolan ‘förr’ är omöjlig redan av det enkla skälet att den existerade i ett annat samhälle. Dessutom var skolan förr inte så förträfflig som många gärna vill tro.”

Dolnald Broudy, professor i pedagogik vid Uppsala Universitet, Tidskriften Krut, 1994, ”Om bildning och konsten att ärva”.

Den förda skoldebatten riktar fokus mot fel håll i förhållande till de faktiska problemen. Det generella påståendet att ”svenska elevers kunskaper sjunker” stämmer inte. Bilden är mer komplicerad än så. Vi har fått en skoldebatt som inte erkänner de social faktorernas avgörande roll för skolresultaten. De växande resultatskillnaderna i storstadskolorna handlar inte om ökat flum utan om ökad segregation. Betygen stiger i socialt gynnade områden, står stilla eller sjunker i de socialt missgynnade områdenas skolor.

Skolfrågan är en nyckelfråga i det kommande valet och en fråga där det finns en klar politisk skiljelinje mellan högern och vänstern. I ett Sverige där Alliansens skolpolitik får råda kommer vi att få se en accelererande utveckling mot ökande skillnader inom skolan. Där kommer de mest framgångsrika eleverna att nå allt högre resultat. De minst framgångsrika kommer att nå allt lägre resultat och de eleverna blir dessutom fler. I Alliansens Sverige får vi en elitskola för några få.

8 Responses

 1. “Under veckan i Almedalen hade Folkpartiet åter reserverat plats på DN’s debattsida”

  Det är ju så man häpnar när man läser detta. Så det är inte OK när folkpartiet, som är ett politiskt parti, ägnar sig åt opinionsbildning? Det är bättre att statliga myndigheter (generaldirektörer är den vanligaste skribenten på DN Debatt) gör det istället, trots att detta strider mot grundlagen och inte hör hemma i riktiga demokratier?

  Ni socialdemokrater saknar fullständigt all känsla för demokrati.

 2. Jag belyser två saker i min postning. Den ena är Folkpartiets mycket förenklade bild av svensk skola och partiets många bakåtsträvande förslag. Den andra som tydligen inte var tydlig nog för att du skulle snappa den var kritiken som riktar sig till Sveriges största morgontidning vars ansvar för den mycket osakliga skoldebatt vi har haft nu i många år är stort. Naturligtvis står det Folkpartiet fritt att sända DN hur många debattartiklar som helst, även sådana som är ”uppåt väggarna” osakliga. Men det är DN som har det publicistiska ansvaret och borde se till fler än en åsikt i skolfrågan publiceras på DN Debatt. När läste du senast en artikel på DN Debatt som var kritisk till de fristående skolorna eller till det fria valet av skola?

  Här är den senaste tidens DN Debatt, ett ca. 60-tal inlägg. Hur många generaldirektörer hittar du bland dem som skrivit dessa artiklar?

 3. Jaså, jag lyckades inte snappa upp den kritiken? För att förtyliga det hela så att du inte missförstår mig: jag pekar på det faktum att statens myndigheter ägnar sig åt opinionsbildning.

  Varje anständig människa med någon som helst känsla för demokratisk hederlighet ser ju det bisarra i att du rackar ned på DN Debatt för att folkpartiet får skriva där medans du blundar för att generaldirektörer ägnar sig åt opinionsbildning på samma sida.

  Det som visas på länken du skickade är bara ett urval av debattartiklar, inte alla som publicerats. Vissa debattartiklar finns bara dessutom bara i pappersutgåvan. Sidan http://www.mothugg.se har en förträfflig lista med debattskribenter från 2006 som ger en fingervisning om hur omfattande myndigheternas opinionsbildning är. Naturligtvis är den betydligt större än det som publiceras på DN Debatt.

  * Bo Bylund, generaldirektör för Ams (060628, 060123)
  * Kjell Asplund, generaldirektör för Socialstyrelsen (060619)
  * Ingemar Skogö, generaldirektör för Vägverket (060603)
  * Eva Persson Göransson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse (060522)
  * Göran Gräslund, chef för Datainspektionen (060429)
  * Andreas Carlgren, generaldirektör för Integrationsverket (060419, 060321, 060208)
  * Anders Lindström, generaldirektör för Medlingsinstitutet (060307)
  * Gunnar Ågren, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet (060220)
  * Kjell Asplund, generaldirektör för Socialstyrelsen och Mats Persson, generaldirektör för Jordbruksverket (060214)
  * Fredrik Wersäll, Riksåklagare, Stefan Strömberg, Rikspolischef, Klas Bergenstrand, generaldirektör för Säkerhetspolisen (060211)
  * Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetslivsinstitutet (060209)
  * Curt Malmborg, generaldirektör för Försäkringskassan (060206)
  * Birgitta Boström, generaldirektör för Statens geotekniska institut (060201)
  * Matz Hammarström, generaldirektör för Djurskyddsmyndigheten (060120)
  * Sören Häggroth, generaldirektör på Fortifikationsverket (060107)

  En sökning på ordet “generaldirektör” på DN Debatt under perioden 2002-01-01 – 2006-08-09 genererar 130 träffar. Dock har jag inte tid just nu att sortera dessa efter hur många av dessa som är skrivna av generaldirektörer och inte bara artiklar där ordet “generaldirektör” förekommer. Ska ta mig tid att göra det.

 4. Ok, generaldirektörer och folkpartister får skriva på DN Debatt. Varför publiceras inga kritiska röster om dagens skoldebatt där?

  Du upprörs av generaldirektör och jag DN:s brist på saklig publicering i skolfrågan. Det ena behöver inte nödvändigtvis förta det andra även om jag kan finna en poäng i att lyssna på en generaldirektör vars kunskap om den egna verksamheten borde vara väl värd att begrunda ibland.

  Nu handlade min postning inte om generaldirektörer utan om primärt Folkpartiet och sekundärt DN:s roll i skoldebatten. DN och dess förre chefredaktör Hans Bergström har under en lång tid av år skrivit osakliga inlägg om den svenska skolan flankerat av lika osakliga debattinlägg från Folkpartiets sida. Det enda som har hörts är kraven på hårdare tag.

  ”En grundförutsättning för den politiska demokratin är den debatt som förs i samhället är någorlunda saklig. Om debatten däremot utgår från en felaktig grund kommer de politiska besluten att bygga på lösan sand. Vi riskerar att få ett läge där politikerna fattar beslut som snarare förvärrar än förbättrar situationen. Det gäller i hög grad för debatten om den svenska skolan.”
  Ljunghill, Svensson, Motbok – om det ideologiska sveket mot skolan

  Den bild av den svenska skolan som DN och Folkpartiet förmedlar upplevdes också som det kanske största problemet i det dagliga arbetet av lärarna i den medlemsdiskussion som Lärarförbundet genomförde bland 50 000 lärare år 2002.

  För övrigt är något symtomatisk med dina kommentarer att du undviker att diskutera sakfrågan och istället fokuserar på en helt annan fråga.

 5. Angående svartmålning kan jag får föreslå den webbplats som Anders Löwdin är webbmaster för, nämligen Motallians. Webbplatsen har sysslat med svartmålning i ca ett års tid nu. Det senaste inlägget, talar sitt tydliga språk.

  http://www.motallians.se/?p=220

 6. Peter, Roobin Hood!

  Vilket scoop du kommer med! Ja, jag är stolt webbmaster på Motallians. Det står redan i min CV för övrigt. Mera åsikter om Folkpartiet hittar du i posten här på min blogg eller på ditt favorittillhåll Motallians.

 7. I och med Kinseyrapporten (PISA och TIMSS) föreligger nu de fakta som är nödvändiga för en kompetent skoldebatt. Se “Sture Erikssons hemsida”.