I Malmö vill folkpartiet, länk – kommunalrådet Ewa Bertz och riksdagsledamoten Allan Widman förbjuda eleverna att prata annat än svenska i klassrumen. Återigen vill man förbjuda eller införa tvingande påbud i skolans miljö. Skolan handlar om att lära och lär gör man bäst om det är lustfyllt. Detta är grunden i all pedagogik och det missar ansvariga företrädare för Folkpartiet, det regeringsparti som givits ansvaret för vår skola och utbildning de närmaste fyra åren. Detta är skrämmande. Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) tycker, länk – att idén kan vara bra i skolor där många elever har invandrarbakgrund. Skolminister Jan Björklund väljer att inte uttala sig.

Tanken går till engelska privatskolor och det är väl det som är meningen. För övrigt vad gäller skolfrågan så föreslår maktalliansen att det ska vara ytterligare ett nationellt prov under det tredje året i grundskolan. Nu föreslår man också prov i matematik till det tidigare föreslagna nationella provet i svenska.

I maktalliansens skolpolitiska program står det att ”Alla elever ska få det stöd som krävs för att nå målen”. Är det inte nu dags att redovisa hur det stödet ska se ut, både praktiskt och ekonomiskt istället för att komma med mera påbud och förbud? Lärarna vet redan vilka elever i klasserna som behöver extra stödinsatser.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , .

5 Responses

 1. För att ge dig en annan infallsvinkel på förslaget om att svenska ska användas under lektioner hänvisar jag till http://vensan.wordpress.com/ Vensan Vulkovic (fp) Skellefteå.

  Jag vill också tipsa dig om Robert Noord, (s) Haninge. Han förespråkar bl.a. kunskapstester (DN Debatt) och har lärt sig en hel del genom samarbetet med folkpartiet.

  Övrigt lämnar jag okommenterat för stunden. Det gör jag därför att du väljer uttryck som ”maktalliansen”. Allians för Sverige eller regeringen är uttryck som inte utestänger saklig debatt.

 2. Hej Peter!

  Jo, jag använder ordet ”maktalliansen” för att jag tycker det passar den nya regeringen bra. Dessutom är det roligt och alltid retar det någon. Exempelvis dig i det här fallet.

  Det är egentligen nog bra ingen idé heller med debatt. Jag är så evinligt trött på nyliberaler och på den människosyn dessa säger sig stå för. Och av döma av de många kommentarerna i bloggvärlden över detta siste fp förslag så har jag många på min sida.

 3. “alltid retar det någon” stämmer, men är enligt min mening inte särskilt konstruktivt. Jag vill istället genom att föra fram mina infallsvinklar och åsikter få människor att fundera över sina åsikter, och gärna delge mig sina infallsvinklar i syfte att jag också ska få lära mig mer.

  Nyliberalism står för avregleringar medan socialliberalismen tillåter regleringar i syfte att stärka individens frihet. Googla eller kolla på wikipedia så förstår du skillnaden.

  Det här fp-förslaget som du verkar tycka är nyliberalt anser jag inte vara nyliberalt; snarare socialliberalt och jag tror nog att det lika gärna kunnat vara socialdemokratiskt om Malmö arbetarekommun kommit på att föra fram det först.

 4. Jag håller naturligtvis med om att diskussion och debatt syftar till att öka kunskaper och förståelse och om att konstruktivt debatt är av godo. Men ibland är det svårt att mötas.

  Jag anser att FP är ett nyliberalt parti och jag anser också att det är ett parti i kris. Ett parti som håller på att bli uppätna av Moderaterna. Men också ett parti som har fått mycket betalt för sin samverkan med moderaterna i valet. Belöningen, i form av ansvaret för skola och utbildning är naturligtvis uppmuntrande för de alltmer decimerade folkpartisterna. I Bromma stadsdelsnämnd för att ta ett för mig närliggande exempel så har vi nu bara en ordinarie folkpartist kvar. Resten av gänget är moderater.

  FP har övergivit sin gamla liberalism och nu ska staten komma med moraliska påbud och sätta gränser. Toleransen mot människors olikheter är borta. Nu handlar det om övervakning och obligatoriska gynundersökningar. Likt danska Venstre vill man värna det egna kollektivet och försöka fastslå vad ”svenskhet” är och ”sätta gränser” mot de ”osvenska”.

  Det är möjligt att somliga kan kalla denna process för utveckling men jag kallar det för förfall. I detta anser jag det mycket svårt att mötas.

 5. Din och många vänsterdebattörers definition av nyliberalism verkar för mig närmast vara allt från kanslihushögern och bortom. Jag hänvisar återigen till wikipedia. Fp är långt ifrån nyliberalt, jag går så långt som att säga att fp är så socialliberalt att många liberaler valt att rösta på centerpartiet. Centerpartiet är inte bara liberala, de är gröna också så de har gått starkt fram i bland yngre i innerstäderna.

  Samtliga etablerade partier behöver se över sina arbetsmetoder och sin omvärldsanalys för att kunna vara konkurrenskraftiga; både gentemot extremistpartier samt för att den representativa demokratin ska kunna fortleva med folkligt förtroende.

  Vad tycker du förresten om Vensan Vukovics respektive Robert Noords artiklar?