Jag hamnade hos Realtid.se. Andreas Henriksson har i Realtid.se i två artiklar kartlagt Anders Borg. Artiklarna bjuder på en mycket intressant läsning.

Hur ska man nu i halvtid då halva mandatperioden har förflutit karaktärisera finansminister Anders Borg och hans gärningar? Realtid.se gör ett försök och säger bland annat detta:

Å den ena sidan är han den begåvade unga ekonomen och ministern med en omvittnat hög arbetskapacitet som gjort honom älskad av tjänstemännen på finansen.

Å den andra sidan var han den unga, ideologiskt övertygade, renlärliga liberalen vars politiska programförklaring framför tv-kameran är en klassiker på YouTube, men som sen gav sig ut på en intellektuellt prövande och sökande resa som har fört honom in mot den allmänborgerliga kristna mitten i svensk politik.

Å den tredje sidan är han den dogmatiska ideologen bakom regeringens arbetslinje som är beredd att köra den i botten, även om priset för renlärigheten är en valförlust 2010. En politiker utan ett uns av fingertoppskänsla.

Man får känslan av att han arbetar otroligt hårt, att han brinner mycket starkt för det han tror på. Anders Borg lär ha ett talessätt och det är ”Ska man göra något, ska man göra det ordentligt”. Han tror hårt på den ekonomiska forskningen, ibland så mycket att verkligheten inte hinner med. Blir det för mycket teori och för lite förankring i den reella världen?

En källa på finansdepartementet säger detta om Anders Borg och möjligheten att teckna en privat försäkring vid sidan om den ordinarie sänkta sjukersättningen:

– Problemet med Anders Borg är att han inte vet vad en försäkring är. Han förstår inte att det är en sparform. Enligt hans syn på saken borde vi ju också rimligtvis förbjuda folk att ha pengar på banken, eftersom en tjock bankbok enligt hans resonemang bidrar till att sänka folks arbetsvilja, säger han.

Han är finansminister i den första högerregeringen på tolv år och har mycket att säga till om. Det kan komma att visa sig i framtiden att han hade för mycket att säga till om och jag tror faktiskt man skulle kunna betrakta honom som regeringens svaga kort på sikt. Jag tror att koncentrationen på honom och hans departement mycket snart visar sig vara ett felgrepp. Ser vi inte detta främst i frågan om försvaret, dess ändamål, kapacitet och hur mycket resurser det ska få ta?

Realtid.se tar upp ett flertal av de frågor regeringen och Anders Borgs har hamnat snett i. Den kritiserade omläggningen av fastighetsskatten, hela försvarsfrågan, det svenska spelmonopolets vara eller icke vara, en fråga som Anders Borg förlorade på moderata partistämman i Gävle i oktober 2007, med flera exempel.

Halva mandatperioden har förflutet och det var antagligen den lätta delen vi nu har passerat. Hitintills har Anders Borg haft hygglig hjälp av konjunkturen. Framöver blir det tuffare.

Länkar till artiklar i Realtid.se, Regeringens baneman & Anders Borg – motsägelsefull person. Luciano tipsade.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , och annat intressant.

4 Responses