Vilken tur vi stockholmare hade. Bron på Essingeleden som vart påseglad häromdan verkar inte ha tagit så stor skada. De små skadorna till trots så måste det fjärde norrgående körfältet vara avstängt i minst två veckor, rapporterar DN. Jag har passerat sträckan både nu i måndags och idag tisdag morgon på väg hem från jobbet och trafiken har flutit på bra trots avstängningen.

Stockholm är sårbart och vi behöver fler trafiklösningar. Förbifart Stockholm som de flesta remissinstanser förordar framför Diagonal Ulvsunda tar tyvärr lite tid att bygga och löser på intet sätt alla våra trafikproblem. Vägen beräknas vara klar tidigast år 2016. Dock är trängselavgifterna på väg att realiseras vilket jag välkomnar. Jag har redan beställt en transponer från Vägverket.

Det ska bli spännande att se hur försöket utvecklas. Debatten om trängselavgifterna har varit och är väl fortfarande väldigt infekterad. En som dock har en rätt sund inställning till det hela är Johannes Åman som konstarterar i DN:

Förbifart Stockholm skulle inte på något radikalt sätt förändra trafiksituationen, för den rena genomfartstrafiken utgör bara en mindre del av den nuvarande trafiken på Essingeleden. Systemet skulle bli mer robust, och nord-sydförbindelserna avsevärt förbättras. Men fortfarande skulle köer uppstå såväl på Essingeleden som inne i staden.

Den enda riktigt långsiktiga lösningen vore att både skapa en västlig kringfartsled och införa trängselavgifter.

One Response