Alfred Petrén, som ung.

Sverige klarade att hålla sig utanför de förödande krigen på nittonhundratalet. Men vi klarade inte att ta avstånd från den tidens svåraste ”sjukdom” rasbiologin. I en intressant essä i dagens pappersedition av DN skriver Ola Larsmo om hur rasbiologen och psykiatern Alfred Petrén byggde sitt livsverk på tvångssteriliseringar och ”sinnesslöa”.

I delar av sitt arbete var Petrén motsägelsefull och man kan få intrycket att han faktiskt drevs av en verklig och stark omsorg om utsatta människor. I andra delar av sitt framstår han som den ”svarta socialreformator ” han var.

När Alfred Petrén motionerade i riksdagen om tvångssteriliseringar och ett inrättande av ett rasbiologiskt institut sitter han på ett socialdemokratiskt mandat. En tung insikt att bära liksom konstaterandet att dessa frågor inte enbart bars av den socialdemokratiska rörelsen utan hade en mycket bred politisk uppbackning från ultrahöger, bondeförbundet vidare till liberaler och socialdemokrater.

Så skriver Benny Jacobsson , “Nytt ljus över rasbiologin” (2007):

I maj 1921, fredagen den trettonde närmare bestämt, fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Under ledning av professor Herman Lundborg (1868-1943) började institutet verka i Uppsala från 1922. Med tidsavståndet har en aura av skam och offentlig skandal lägrat sig kring detta institut och dess statliga karaktär. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som högerns Arvid Lindman och vänsterns Hjalmar Branting. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd. Två frågor inställer sig: Hur tillkom denna motion och hur uppkom denna totala enighet?

30 000 svenskar steriliserades mot sin vilja. Begreppet sinnesslöa användes flitigt på personer i kris, i svåra livssituationer, på personer längs ner på samhällsstegen.

Länk till Ola Larsmo hemsida.

En utställning ”(O)mänskligt” öppnar i Stockholm den 14 april och skildrar forskarnas roll i rasism och rasbiologi och de människor som utsattes för deras forskning. En del kommer gå att ses på Etnografiska musset och en annan på Forum för levande historia.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , eller annat intressant.

One Response