Skolorna i Stockholm har det motigt. Åtminstone om man frågar skolornas ledning, rektorerna och lärarna. Om man istället frågar de styrande i Stockholms stadshus Kristina Axén Olin (m) och Lotta Edholm (fp) så hävdar dem att så är inte fallet. De deklarerar stolt att skolorna har fått ökande resurser och att det i själva verket är satsning på skolan man genomfört.

Vem ska man tro på? Socialdemokraterna gjorde tidigare i vår en undersökning som pekar åt ett helt annat håll. 78 procent av skolorna säger att de får mindre eller oförändrat anslag jämfört med tidigare. 61 procent av skolorna berättar om att de måste göra besparingar för att få budgeten att gå ihop och inget enskilt år de senaste tio åren har gymnasiebehörigheten, dvs godkänt betyg i svenska, matematik och engelska, minskat mer än de gjorde 2007, från 89,3% godkända till 87,6%.

Pengar har man dock satsat från borgligt håll. Inför 2007 höjdes schablonen för grundskolan med cirka 138 miljoner kronor och man valde även att göra en lässatsning för årskurs 1 på 7,5 miljoner kronor.

Vad man inte tog hänsyn till var att kostnadsökningarna för grundskolan beräknades bli 175, 8 miljoner kronor på helåret, pris och löneökningar. Den höjda schablonen är redan där uppäten och inte blev det bättre av att den borgerliga majoriteten även la ett besparingskrav i samband med omorganisation på 151 miljoner kronor för hela utbildningsområdet.

I budgeten för 2008 tillfördes grundskolan 326,8 miljoner kronor i ökade schabloner. Inom denna ökning ska dock lärarnas nya löneavtal med en löneökning på 3-5 procent under 2008 samt prisuppräkningar finansieras. Utöver dessa kostnadsökningar finns även ett besparingskrav på utbildningsområdet på 153,5 miljoner kronor.

Så mycket till satsning kan det inte bli. Man är tvungen att minska på skolornas personal, lärare. Det bekräftas nu också av Skolverkets siffror. Vi har nu den största nedgången i lärartäthet på över tio år. Detta är illavarslande och man undrar stilla när den politiska ledningen i staden ska våga erkänna misslyckandet.

Länk: SvD.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , och annat intressant.

One Response