För Burmas sak

Demonstrationerna på väg att upphöra skriver DN. Efter en veckas öppen opposition på Rangoons gator med många dödsoffer, okänt hur många. Människorna i landet befinner sig i en mycket svår situation. Oppositionens öppna protester och motstånd har slagits ner av en brutal övermakt. Mängder av människor har jagats, fängslats och torterats. Det mesta sker i tystnad. Det är hemskt allt som sker.
Oppositionen ändrar nu taktik och går från öppen konfrontation på Rangoons gator till strejker. Må de lyckas.

Bilden är från manifestationen på Medborgarplatsen, Stockholm i fredags, den 28:e. Vi var 2 000 som hade samlats för att lyssna på representanter från samtliga riksdagspartier.

Diktaturens kreatur, som Palme så väl uttryckte det. Aktuellt då och aktuellt nu, tyvärr.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , ,

One Response

  1. Free Burma!
    International Bloggers’ Day for Burma on the 4th of October

    International bloggers are preparing an action to support the peaceful revolution in Burma. We want to set a sign for freedom and show our sympathy for these people who are fighting their cruel regime without weapons. These Bloggers are planning to refrain from posting to their blogs on October 4 and just put up one Banner then, underlined with the words „Free Burma!“.

    http://www.free-burma.org