Jag sitter och filosoferar över begreppet dagis. Att det egentligen heter förskola vet de flesta numera. Även om vissa har svårt acceptera detta. Kristdemokraterna till exempel tycker om att använda ordet dagis. Dagis, låter det som något ställe som undervisar, utvecklar eller har någon läroplan? Kondis, skummis eller rudis är andra ord som slutar på –is.

Begreppet förskola däremot markerar ambitionen att förskolan ska vara det första steget i utbildningssystemet. Ett steg unik för att det är en kombination av omsorg och pedagogik, lek och lärande. Att det är så beror mycket på att förskolan har en läroplan, precis om de två andra skolformerna, Lpo 94 för det obligatoriska skolväsendet och Lpf 94 för de frivilliga skolformerna. Kd’s alternativ hemarbete och vårdnadsbidrag saknar vad jag vet en läroplan.

Kanske vill Kristdemokraterna återgå till tiden före läroplanen då förskolan kallades för dagis och sorterade under socialdepartementet? Helt klart är att man envist fortsätter att sortera förskoleverksamheten under familjen istället för under utbildning i sina politikerområden.

8 Responses

 1. Hej Anders.

  Jag såg att du sitter i denna nämnd. Jag har en fråga om hur man kontaktar denna nämnd.

  Bakgrunden är att jag vill lämna ett förslag på farthinder på Söderberga Alle vilket verkligen behövs. Jag såg i tidningen “mitt i Bromma” att folk som bor på Västerled hade lämnat in ett sk medborgarförslag till Bromma stadsdelsnämnd om liknande problem som de hade. Detta hade sen skickats vidare till trafiknämnden.

  Frågan är alltså: kan jag skicka in ett medborgarförslag till nämden som privatperson? I Västerledsfallet var det en inlämnad lista med 160 familjer som skrivit på medborgarförslaget, är detta vad som krävs för att det ska bli något tror du ?

  MVH

  Magnus

 2. Hej Magnus!

  Kul att du skriver. På denna sida kan du fylla i ditt medborgarförslag.

  Meningen med medborgarförslag är just att privatpersoner ska kunna komma med idéer och förlag på hur vi ska förvalta och utveckla vår stadsdel. Medborgarförslagen är mycket välkomna av förvaltningen och politikerna i nämnden. Vidare, det krävs inte en 160 underskrifter för att nämnden ska ta upp ett medborgarförslag.

  Varje sammanträde i stadsdelsnämnden börjar med en öppen del då personer får komma och tycka och säga sin mening. Då är det också lämpligt att prata för sitt eventuella medborgarförslag.

  Den 24 november är det dags för nästa sammanträde i stadsdelsnämnden.

 3. Noterade på sidan du länkar till att de heller inte har nån egen rubrik för barn. Är barn kanske endast att betrakta som en del av familjen…?

 4. Dagis är väl som många andra -is-ord sprunget ur folkmun. Vi issar ofta saker vi gillar. Dagis elelr daghem känns inte mindre seriöst än förskola. Att dagis får vara just dagis med en seriös plan för verksamheten är utmärkt. Småbarn är inte skolbarn och allt i uppväxten är inte skolgång. Skola blir det verkligen nog av sen. Ju mindre lik skolan daghemmen får förbli desto bättre, tycker jag.

 5. Hej!
  Först och främst tack för ett kanonbra inlägg som verkligen förklarade bra och tydligt hur viktigt det är att det faktiskt heter Förskola och inte Dagis, värmer i hjärtat på en förskollärare som jag!

  Coolamorsan:
  Jag tror att din åsikt är väldigt vanlig och du har självklart rätt till den det du saknar är dock full förståelse för vad en förskola gör. Dagis arbetade inte efter en läroplan och personalen var inte heller utbildade om barns utvecklingssoner och småbarnspedagog och lekens betydelse och mening. Förskolan däremot arbetar efter en läroplan och har väl utbildad personal. En förskollärares utbildnings är precis lika lång som en tidiga år lärares utbildning (årskurs 1-6). Eftersom personalen har en annan utbildning bör det även synas i deras löner som idag är väldigt låga, för att denna ändirng ska ske och deras löner ökas ytterliggare behöver man få allmänheten att förstå att vi, precis som skolan arbetar efter en läroplan.
  MEN.. stort men, att vi arbetar efter en läroplan betyder inte som du skriver att förskolorna ska bli skollika, tvärtom, vi har en egen läroplan som tar till vara på upptäckandet och utvecklingen och framförallt leken som utvecklar så otorligt mycket hos inte bara barn utan människor. Tvärtom vill man genom att inskaffa förskoleklass (tidigare 6 årsverksamhet) försöka få skolan att arbeta mer enligt förskolepedagogiken, dvs ta till vara på leken och temarbete (inte jobba i böcker utan upptäcka med alla sinne och på alla möjliga sätt och vis).

  Sista orsaken och kanske det viktigaste flr er föräldrar är resurser. Dagis klingar illa i mångas öron och är bara barnpassning och blöjbytande som folk felaktigt ofta säger, att dagis har låg status får en följd av att det inte sätts in ordentliga resurser ifråga om personal, lekplatser, leksaker, utvecklande och inspirerande och inte minst tillåtande miljö, material etc. Så ska våra barn få så bra förksolor som möjligt är det viktigt att vi förstår att det är just förskolor.

  Jag hoppas att dina barn kommer hamna eller går på bra förskolor som använder sig av mycket dokumentation så att du får se hur förskollärares pedagogik ser ut. Annars rekomenderar jag boken “lyssnandets pedagogik” av Ann Åberg Hillevi och Lenz Taguchi.

  Varma hälsningar till alla stöttande föräldrar som gör våra jobb enklare och till en allmänhet som förstår hur viktigt det är för både oss pedagoger och barnen att det nuförtiden är en förskola och inte ett dagis.

 6. Pingback: beteendeterapi