Bostäder på Bromma är en självklarhet. Byggnation på flygplatsområdet är en stor möjlighet till nytänkande, ekologiska och gröna satsningar. Hur mycket som kan byggas kan vi diskutera, själv har jag inte låst mig vid något visst antal bostäder. Se artikeln i DN om SNF’s förslag.

Flygplatskramarna hävdar att med bostäder på flygplatsområdet blir trafiken i området än värre eller rent utav omöjlig. Tranebergsbron skulle inte räcka till heter det. Seriösa bedömare, tjänstemän på Stockholms trafikkontor däremot pekar på att själva flygverksamheten på Bromma i sig generarar en hel del trafik. Trafiken till och från flygplatsen består för övrigt till 80 procent av personbilar. Den trafiken slipper vi när vi bygger bostäder på Bromma. I oppositionens planer ingår en stark utbyggnad av kollektivtrafiken, tvärbanan och nya busslinjer.

Majoriteten i stadshuset har föreslagit bra många bostäder dem också. Skillnaden är att flyget får vara kvar och bostäderna vill man bygga under bullermattorna runt omkring flygplatsområdet.

Var någonstans tänker man sig i majoriteten att kunna bygga? Jo, söder om flygplatsen och under nuvarande bullermattan, har man planerat att bebygga golfområdet med ett tusental bostäder.

I Mariehäll, norr om flygplatsen och strax utanför bullermattan, planerar man att bygga omkring 3 000 bostäder i både småhus och flerbostadshus. Bostäder kan också komma på de mindre områdena vid Lintaverken och sydväst om Solvalla.
Vi har med majoritetens förslag på ny byggnation, att ta hänsyn till en fortsatt mycket stor trafikström till och från Bromma flygplats samt nya trafikströmmar från de nybyggda områdena.

Hur går det ihop vill jag gärna fråga majoriteten? Räcker verkligen Tranebergsbron till för så stora trafikökningar eller är inte de planerade byggplanerna seriösa?

Mycket tyder på att majoritetens byggplaner bara är ett ”spel för galleriet”. Stockholms miljöförvaltning är kritisk till planerna och Miljödomstolen prövar om flygets villkor kan leda till att man fastställer en högsta bullernivå inomhus vilket kan leda till krav på ökad isolering till stora kostnader.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

3 Responses