Ikväll hade vi möte i stadsdelsnämnden. De två viktigaste punkterna att besluta om var budgeten och verksamhetsplanen för 2006 och en förskoleplan för Bromma som i grova drag sträcker sig fram till 2014.

Man skulle kunna tänka sig att det vart mest debatt om budgeten. Men icke då. Förskolorna vållar som alltid mest debatt här i det kulturkonservativa Bromma. ”Det ska byggas förskolor, visst men inte i närheten där jag bor” resonerar många brommabor. Särskilt de som bor i de så kallade färdigbyggda områdena. Det vill säga exempelvis Äppelviken, Ålsten, Höglandet och Smedslätten. Det vill säga Bromma Trädgårdsstad, som verkligen är kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Men det faktum att de är värdefulla innebär det ett totalt bygg och etableringsstopp i området blir då min fråga? Vad händer då med stadsdelen på lång sikt?

Jag vill ha en levande stadsdel, en stadsdel som kan erbjuda barnfamiljer både bostäder och barnomsorg. Det är viktigt med en bra miljö även för barnen och det är framförallt barnen i Äppelviken, Ålsten, Höglandet och Smedslätten som i och med utbyggnaden av förskolor här får tillgång till barnomsorg i unika miljöer. Det går att jämföra med till exempel barn i innerstaden som måste vandra långt innan de hittar en park eller ett stycke levande natur. Jag tycker opinionen mot förskoleutbyggnaden i dessa områden är barnfientlig. Det kan tyckas märkligt när det i stor utsträckning handlar om deras egna barn.

Budgeten då på nästan skrämmande 1 700 miljoner kronor, vad hände med den. Ja, som jag nämnt tidigare går mycket av våra resurser i år till förskolan och minskningen av våra barngrupper till mer lämpliga nivåer. Vi satsar 50 miljoner mer på detta 2006 jämfört med 2005. Vi ser ut att kunna hålla barnomsorgsgarantin för januari, inga barn i kö. För februari och mars står förnärvarande 70 barn i kö. Vi har vidare bett förvaltningen titta extra på om vi inte kan frigöra mer resurser till särskolan och vi lägger lite extra pengar på ungdomarna i Blackeberg. Samt så håller vi ett öga på det drogpreventiva arbetet i stadsdelen. Gott så.

One Response