Det handlar inte om romanen Brott och straff av Dostojevskij utan om några bloggare som skriver utförligt och mycket initierat om kriminalpolitik.

När så mycket som rör brott och straff i Sverige utsätts för medias förenklade tolkningar är det mycket intressant och kunskapsgivande att läsa exempelvis Amir Sariaslan,
mycket ambitiösa blogg om framför allt kriminalpolitik. Han tar sig verkligen tid att skriva, tid som han säkert har gott om då han är student 😉 men hans utgångspunkt är en humanare kriminalvård, en åsikt jag delar fullt ut. Läs förresten också Aftonbladets Helle Kleins sympatiska postning om brott och straff samt berömmande ord om Amir Sariaslans blogg.

Den enkla lösningen på brottsligheten i vårt land har nu under en lång tid varit att ”lås in dem, ju längre desto bättre”. Samt fler ”poliser på våra gator”. Ett synsätt som framgångsrikt har gått hem i media och bland allmänheten. Så även bland vissa politiker särskilt då Moderaterna. Oroväckande är att även Socialdemokraterna svänger åt det populistiska hållet. Med bland annat tal om superfängelse och annat. Har den kriminalpolitiska vänstern dött ut i Sverige kan man fråga sig? Läs gärna Anders Ekmans intressanta postning i ämnet.

Ingen människa blir en bättre människa av att sitta i fängelse. Det allra viktigaste måste vara att förhindra att brott begås och detta måste göras tidigt i en människas liv. Det hela handlar mycket om vilken socialpolitik man bedriver, om mängden alkohol i samhället eller om möjligheterna till en bra utbildning för alla och en var. Med mera med mera…

2 Responses

  1. Tack för ditt inlägg! Jag känner mig lite rörd, måste jag erkänna. Vad gäller superfängelser så var även det en medial konstruktion då justitieministern de facto aldrig kallade sin “visionära plan” för ett superfängelse. Det slutade i varje fall gott då planerna inte verkställdes. Detta innebär inte att jag inte är orolig för den kriminalpolitik som förs av vårt parti – dessvärre.

    Sedan är det inte så att man har mycket tid över som student, i synnerhet inte när man har flertalet politiska uppdrag och är aktiv inom frivilligorganisationer och ett fullspäckat ämnesråd. 🙂

    /Amir Sariaslan

  2. Bra inlägg, Anders. Och en ros till Amir för hans engagemang i frågan. Visst har debatten om “Brott och straff” fått en lite väl populistisk ton och det tycks vara väldigt lätt att trilla dit även för framträdande socialdemokrater. Det är ju så lätt att vinna medhåll, när man vädjar till människors reptilhjärnor…