Detta inlägg är ett gästinlägg från Rolf Svensson, aktiv i Aktionsgruppen mot Brommaflyget.

De som nu tycker att ett nytt trettioårigt avtal för fortsatt Brommaflyg är helt i sin ordning ur demokratisk synvinkel bör betänka följande.

Varje borgerlig majoritet i Stockholm har sedan början av 1990-talet medvetet förlängt flygverksamheten på ett sådant sätt att andra meningar inte har kunnat komma till tals. Redan 1994 – två år innan en redan beslutad nedläggning av Brommaflyget skulle verkställas -förlängde den dåvarande moderatledda majoriteten i Stadshuset Brommaflyget med 15 år till 2011. Utan någon uppsägningsklausul och därmed utan möjlighet för en annan folkmening att göra sig gällande under 15 år. Alla andra politiska majoriteter har sedan dess varit bundna av avtalet från 1994. 2002 kom dessutom ett tilläggsavtal med utökad tung linjetrafik utan möjlighet för någon annan att stoppa utbyggnaden förrän tidigast 2011.

I och med att man fick majoritet igen i det senaste valet 2006, skyndar sig den borgerliga majoriteten att genast förlänga Brommaflyget, nu med hela trettio år. Och det med omedelbar verkan från 2008, trots att det nuvarande avtalet går ut först 2011. Skälet är att man inte vågar invänta valet 2010. Ingen annan folkmening ska kunna göra sig gällande. Samtidigt ökar man flygtrafiken med nästan hela 25% och den tunga med ytterligare drygt 10%. Det går inte heller att ändra på i trettio år. Allt detta sker i klimathotets århundrade.

I vilket val har moderaterna i Stockholm fått mandat att genomföra dessa omvälvande förändringar?

Det nya avtalet innebär att Luftfartsverket får arrendera Brommafältet till 2038 till en arrendekostnad på 1 krona per år. Så länge man bedriver flygverksamhet ska stan få 5 kronor per passagerare. Men stan kan inte säga upp arrendeavtalet och skulle Luftfartsverket lägga ner flygverksamheten kan stan inte klaga. Arrendet gäller ändå till 2038, oavsett vad Luftfartsverket använder Brommafältet till. Stan har alltså lämnat från sig ett område lika stort som Östermalm och avsagt sig allt vidare inflytande. Detta beteende är maktmissbruk av värsta slag och ett totalt förakt för folkviljan i Stockholm. De förtroendevalda moderaterna i Stadshuset är så rädda för en annan folkmening i Brommaflygfrågan att man med alla medel försöker förhindra demokratin att fungera.

Får man nu igenom sitt nya avtal har man i nästan ett halvt sekel blockerat varje vettig diskussion om klimat, livskvalitet och alternativ användning av Brommafältet. Man har gång på gång avtalat bort demokratin i en mycket viktig fråga för stockholmarna. Alla vi som protesterar avfärdar man som vänster. Mitt barnbarn ska inte behöva vänta tills han blir fyrtio år innan han politiskt kan påverka sin livsmiljö i sin egen stad. Det är en utmanande och skrämmande demokratisyn moderaterna visar upp, med mycket allvarliga konsekvenser om den får genomslag i andra samhällsfrågor. Det är dags att försvara demokratin i Stockholm!

Rolf Svensson
Stockholm

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , .

2 Responses

 1. “Arrendet gäller ändå till 2038, oavsett vad Luftfartsverket använder Brommafältet till. Stan har alltså lämnat från sig ett område lika stort som Östermalm och avsagt sig allt vidare inflytande.”

  Bluffen synad Rolf. Du hoppades väl att folk inte skulle orka leta rätt på avtalstexten:
  http://insyn.stockholm.se/exploatering/document/2007-10-11/Dagordning/24/24.pdf
  “Stadens skriftliga samtycke krävs för icke flygplatsanknuten verksamhet inom arrendeområdet.”

  Vad gäller demokratiaspekten så konstaterar jag att avtalet gäller på 27 år från 2011 och att det kan sägas upp av staten eller av staten och staden gemensamt.
  Det du och dina gelikar vill är att lägga ned flygplatsen, för evigt, utan några uppsägningsklausuler alls.
  Vem var det som var rädd för folkmeningen sa du?

 2. Tystnadens och bluffens politik
  Per , du har totalt missförstått mina ambitioner. Jag ser helst att alla stockholmare läser det nya avtalet. Då framstår med önskvärd tydlighet följande:
  Det är Brommaflyget som är problemet för alltför många i stan– inte att det är många som vill lägga ner verksamheten. Det är moderaternas och de borgerliga stödpartiernas agerande som är odemokratiskt – inte att vi är många som vill ha en öppen debatt om Brommafältets framtida användning före beslut. Det demokratiska övergreppet ligger i att du och dina partikamrater med alla medel lyckas förhindra andra meningar att komma till uttryck. Ni avfärdar dessutom andra uppfattningar som bluff eller gapig vänster. Ni ägnar er åt tystnadens politik och driver fram ett nytt avtal i kuppartade former. Först när avtalet är undertecknat får vi stockholmare veta vad som kommer att drabba oss. Och , Per, det nya avtalet gäller redan från 2008, alltså fyra år innan det nuvarande går ut, och i trettio år till 2038.
  Det är uppenbart att den förtroendevalda majoriteten inte har förtroende för väljarna i stan. Stans invånare kanske redan om några år vill använda Brommafältet till något vettigare. Därför slår ni till med storsläggan och avtalar bort alla möjlighet att tänka nytt och annorlunda. Ni använder demokratin till att tiga ihjäl vad ni gör och avtala bort samma demokrati för kommande generationer i en mycket central fråga för stans invånare i klimathotets århundrade.

  Du kallar det bluff när jag påstår att stan avsagt sig allt inflytand över Brommafältet i trettio år. Jag stödjer mig på vad Exploateringsnämnden skriver i sitt tjänsteutlåtande (Dnr E2007-514-0150). Jag citerar:

  LFV kan lägga ner flygplatsen i förtid, medan staden inte kan säga upp arrendet förrän 2038.

  Det står att läsa i det dokument som samma nämnd överlämnat till kommunfullmäktige inför godkännande av det nya Brommaavtalet. Samtidigt ber samma nämnd om fullmakt att besluta om icke flygplatsanknuten verksamhet. Vad ska man med en sådan fullmakt till om man inte tänker använda den och medge sådan verksamhet? Vem är det som bluffar , Per ?

  Du skriver i ett försök att mildra eländet att det alltid står parterna fritt att i samförstånd säga upp avtalet i förtid. Tror du på fullt allvar att LFV under dessa trettio år skulle släppa ifrån sig det guldägg man nu fått mer eller mindre gratis av staden? Hade det inte varit enklare för stan att behålla sitt inflytande genom att skriva in en sedvanlig uppsägningsklausul i avtalet ? Vem ska nu värna invånarnas legitima intressen när politikerna har svikit. Luftfartsverketl lär knappast ta på sig den uppgiften. I det förra avtalet lovade man genomföra 14 miljöåtgärder. Man hittils genomfört 2. Resten har man struntat i. Stan har ingenting att sätta emot. I det nya avtalet tycks man ha tagit bort det mesta som har med miljö att göra. Det blir ju lättare att leva upp till löftena då.